StoryEditorBudowa

Domek letniskowy na wsi a prawo budowlane: co trzeba wiedzieć?

Nie wszyscy miłośnicy wsi chcą się tam osiedlać na stałe. Niektórzy preferują sezonowy wypoczynek we własnym domku letniskowym. Chcesz zbudować taki na swojej działce? Musisz to wiedzieć!

Spis treści:

Czy na budowę domku letniskowego trzeba mieć pozwolenie? 

Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego, która weszła w życie w 2022 roku, domki letniskowe można budować bez konieczności uzyskania pozwolenia, jeżeli spełniają następujące warunki: 

  • są to wolnostojące, parterowe budynki rekreacji indywidualnej, 
  • powierzchnia zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, 
  • rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m, wysięg wsporników – do 2 m, 
  • na każde 500 m2 powierzchni działki może przypadać jeden taki obiekt. 

Jeżeli chcemy postawić na działce budynek, który spełnia wszystkie wymienione kryteria, możemy to zrobić tylko na podstawie zgłoszenia. 

Zanim przystąpimy do kompletowania dokumentów związanych z budową, należy upewnić się, czy na danym obszarze istnieje miejscowy plan zagospodarowania i jeżeli tak, to jakie są jego wytyczne. Jeśli plan nie obowiązuje, konieczne może być uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Decydują o tym lokalne urzędy.

Przeczytaj także: Odrolnienie działki – na czym polega?

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć przed budową domku letniskowego? 

Zanim przystąpimy do budowy domku letniskowego na wiejskiej działce, należy to zgłosić w odpowiednim urzędzie (starostwie powiatowym lub urzędzie miasta). Potrzebne będą do tego następujące dokumenty: 

  • oświadczenie o kompletności dokumentacji dołączonej do zgłoszenia, obejmującej: formularz zgłoszenia budowy domku letniskowego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, szkice lub rysunki oraz ewentualnie inne potrzebne pozwolenia, zgody i opinie, 
  • oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za kierowanie budową. 

Drugi dokument konieczny jest w sytuacji, gdy nie chcemy zatrudniać kierownika budowy. W przypadku wznoszenia domku letniskowego o powierzchni do 70 m2 nie ma wymogu, by zatrudniać takiego fachowca, jednak wówczas inwestor bierze na siebie jego obowiązki. 

Budowa domku letniskowego: jakich formalności należy dopełnić? 

Choć domek letniskowy można wybudować na podstawie zgłoszenia, należy dopełnić kilku formalności. Przed rozpoczęciem prac potrzebne będzie geodezyjne wyznaczenie terenu. O rozpoczęciu budowy musi być powiadomiony organ nadzoru budowlanego oraz projektant, sprawujący nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Gdy domek będzie gotowy, właściciel powinien raz jeszcze skontaktować się z geodetą, gdyż konieczna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

Przeczytaj także: Dom bez pozwolenia 2024: jaki i gdzie można wybudować?

Czy sąsiad może się nie zgodzić na budowę domku letniskowego? 

Spory sąsiedzkie bywają dużym wyzwaniem dla nowych inwestycji. Jest jednak dobra wiadomość: w przypadku domków letniskowych, sąsiedzi nie mogą wyrazić sprzeciwu wobec planowanej budowy. Właściciele sąsiednich działek mogą protestować tylko wtedy, gdy do inwestycji potrzebne jest pozwolenie na budowę. Domek letniskowy budowany na podstawie zgłoszenia jest więc zwolniony z konieczności uzyskania aprobaty sąsiadów. 

Kiedy można zacząć budowę domku letniskowego? 

Gdy inwestor złoży komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim urzędzie, musi odczekać 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Jest to czas, w którym urzędnicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec budowy na przykład w sytuacji, gdy: 

  • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 
  • budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy; 
  • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 

Jeżeli w ciągu tych 21 dni nie otrzymamy informacji o sprzeciwie wobec planowanej inwestycji, można przystąpić do prac budowlanych. Nie należy z nimi zbyt długo zwlekać, gdyż zgłoszenie budowy ma swój okres ważności. Jeśli prace nie ruszą w ciągu 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, konieczne będzie ponowne złożenie dokumentów.

 

źródło: murator

oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 21:01