StoryEditorBudowa domu

Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu w 2023 roku?

Budowa domu przeraża wiele osób liczbą formalności i pozwoleń, które należy uzyskać. Choć prawo budowlane ma być uproszczone, dziś wciąż obowiązuje pewna liczba dokumentów, bez których nie można legalnie podjąć prac. Jakie pozwolenia są niezbędne? Jakie są koszty ich uzyskania?

Jakie dokumenty są potrzebne przed rozpoczęciem budowy? 

Wydawać by się mogło, że kiedy dysponujemy już własną działką, możemy robić na niej co chcemy. Jednak w rzeczywistości jest inaczej. Chcąc rozpocząć budowę, musimy zacząć od zgromadzenia potrzebnych dokumentów. Na liście na tym etapie znajdują się: 

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy – pozwolenie jest ważne przez 3 lata, jeśli w tym czasie budowa się nie rozpocznie bądź zatrzyma się na czas dłuższy niż 3 lata (o czym będą świadczyć wpisy w dzienniku budowy), pozwolenie wygaśnie i trzeba uzyskać nowe; pozwolenie budowlane jest bezpłatne (z wyjątkiem budynków z częścią przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej); 
 • wypis i wyrys dla danej działki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub (jeśli taki plan nie jest uchwalony) decyzja o warunkach zabudowy – koszt wypisu i wyrysu to ok. 250 zł, decyzja o warunkach zabudowy dla właściciela działki jest bezpłatna, dla pozostałych osób kosztuje 598 zł; 
 • mapa zasadnicza do celów projektowych – w zależności od regionu kosztuje 1000-2000 zł
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci lub oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci głównej
 • projekt architektoniczno-budowlany – projekt domu o powierzchni do 70 m2 można pobrać z katalogu, kosztuje ok. 4,5-5,5 tys. zł., koszty ewentualnych modyfikacji projektu pokrywa kupujący; cena projektu indywidualnego może być wyższa i zależy od wielu składowych, w tym regionu, pomysłu inwestora oraz renomy architektów; 
 • oświadczenie kierownika budowy
 • dziennik budowy (papierowy lub elektroniczny); 
 • zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych – wraz z informacjami o danych kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli jest) oraz oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi

Zaczynasz budowę domu? Nie zapomnij o dokumentacji

Etap przed rozpoczęciem robót wymaga zgromadzenia najobszerniejszej dokumentacji. Później jest już o wiele łatwiej. Podczas prac budowlanych trzeba pamiętać tylko o starannym prowadzeniu i regularnym uzupełnianiu dziennika budowy. Dzięki temu można skupić się na procesie powstawania wymarzonej nieruchomości. 

Jakie dokumenty są potrzebne po zakończeniu budowy domu? 

Gdy dom będzie już gotowy, musimy zgłosić to do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Do zgłoszenia zakończenia budowy potrzebne będą następujące dokumenty: 

 • oświadczenie kierownika budowy potwierdzające zgodność wykonanego budynku z przepisami, projektem lub warunkami pozwolenia na budowę; 
 • oryginał dziennika budowy; 
 • dokumentacja geodezyjna lub inwentaryzacyjna po wykonaniu prac; 
 • protokoły badań i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji. 

Na podstawie tych załączników zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nieruchomości. PINB ma na 14 dni na reakcję. Jeżeli nie wyrazi sprzeciwu, inwestor może zacząć korzystać ze swojego nowego domu. 

 

źródło: Murator Dom, OnGeo blog

oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. kwiecień 2024 19:57