StoryEditorKierowco, nie przegap!

Kto musi wymienić prawo jazdy w 2024 roku, aby nie dostać kary?

Wraz z nadejściem nowego roku warto przejrzeć wszystkie swoje dokumenty i upewnić się, że pozostają ważne. Dotyczy to także prawa jazdy, w tym tego bezterminowego. Za prowadzenie pojazdu z nieważnym dokumentem można narazić się na spory mandat! Kto musi wymienić prawo jazdy jak najszybciej? Co z posiadaczami bezterminowego dokumentu?

Czy w Polsce obowiązuje bezterminowe prawo jazdy? 

W 2013 roku w Polsce zmieniły się przepisy dotyczące wydawania prawa jazdy. Związane było to z koniecznością dostosowania się do wymogów unijnych. Od tamtej pory w kraju nie wydaje się bezterminowego prawa jazdy. Dokument można uzyskać na maksymalnie 15 lat. Jeżeli stan zdrowia kierowcy wymaga kontroli, np. okulistycznej, prawo jazdy będzie ważne krócej. Warto mieć to na uwadze, ponieważ część dokumentów w 2024 roku straci ważność. 

Kto musi wymienić prawo jazdy w 2024 roku? 

W 2024 roku prawo jazdy muszą wymienić przede wszystkim te osoby, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie pojazdów po 2013 roku i wymagają kontroli lekarskiej. Pierwsze prawa jazdy wystawione na 15 lat są ważne do 2028 roku, jednak te wystawione na 5 lat mogły już wygasnąć. Datę ważności dokumentu można sprawdzić na jego odwrocie. 

Obowiązek wymiany prawa jazdy w 2024 roku obejmuje sytuacje, w których: 

  • aktualne prawo jazdy w ramach jednej z posiadanych kategorii straciło ważność; 
  • kierujący zdobył kolejną kategorię prawa jazdy; 
  • kierowca zgubił lub zniszczył posiadany dokument tak, że jest on nieczytelny; 
  • kierujący wziął ślub i zmienił nazwisko. 

Kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy? 

Do 2013 roku wydawano w Polsce prawo jazdy bez terminu ważności. Wiele osób do dziś dysponuje tym dokumentem. Niestety, w tym przypadku nie ma zastosowania maksyma, że prawo nie działa wstecz. Konieczność wyrobienia nowych dokumentów obejmuje również osoby, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia pojazdów przed 2013 rokiem. Nie trzeba tego robić w 2024, jeżeli dokument nie uległ zniszczeniu lub nie zdezaktualizował się. Przepisy mówią, że czas na wymianę bezterminowego prawa jazdy przewidziano na okres od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. Dokładne terminy ustalać będą ministrowie ds. transportu oraz informatyzacji. 

Jaka kara grozi za brak ważnego prawa jazdy? 

Przepisy nie mają litości dla kierowców, którzy prowadzą pojazdy mimo nieważnego prawa jazdy. Nawet jeżeli mamy w portfelu przeterminowany dokument, policja ma prawo ukarać nas mandatem. I to sporym, bowiem brak ważnego prawa jazdy oznacza brak uprawnień do poruszania się po drodze. Kodeks wykroczeń przewiduje, że "kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych". 

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? 

Choć wymiana prawa jazdy jest obowiązkowa, nie jest finansowana przez państwo. Gdy zbliża się dzień, w którym nasz dokument straci ważność, musimy złożyć wniosek o wydanie nowego w lokalnym wydziale komunikacji lub przez internet. Potrzebne będą następujące załączniki: 

  • aktualne zdjęcie kolorowe o wymiarach 35 × 45 mm, 
  • kserokopia starego prawa jazdy (chyba że zostało zgubione), 
  • orzeczenie lekarskie (jeżeli jest wymagane) 
  • dowód osobisty do wglądu, w przypadku braku dowodu osobistego konieczne jest potwierdzenie zameldowania. 

Koszt wydania nowego prawa jazdy to 100 zł. Więcej zapłacą osoby, które muszą przedłożyć orzeczenie lekarskie, bowiem koszt wizyty to kolejne kilkaset złotych. Na nowe prawo jazdy czeka się do 9 dni roboczych.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. lipiec 2024 04:01