StoryEditorZwrot za prąd

120 zł zwrotu za rachunki za prąd: czy wiejskie domy są objęte tym prawem?

We wrześniu drogą rozporządzenia szefowej resortu klimatu i środowiska Anny Moskwy wprowadzono zwrot rachunków za prąd. Gospodarstwa domowe mogą odzyskać nawet 120 zł z rachunków za energię elektryczną. Jakie warunki trzeba spełnić? Czy dotyczy to także wiejskich domów?

Zwrot za prąd 2023 – komu się należy? 

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 9 września wprowadza możliwość uzyskania zwrotu za prąd. Dostawcy energii elektrycznej będą zatem mogli obniżyć jej ceny z mocą wsteczną. Ta możliwość obejmie zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia, z usług jakiego sprzedawcy prądu korzystamy oraz w jakim typie budownictwa mieszkamy – zwrot za prąd będzie nam przysługiwał. 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać zwrot za prąd? 

Zwrot za prąd przysługuje większości odbiorców energii elektrycznej, jednak obowiązują pewne zasady. Konsument, który je spełni, otrzyma zwrot pieniędzy ze swoich rachunków jeszcze w tym roku. Aby na to liczyć, należy wypełnić co najmniej jeden punkt z listy: 

  • być tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limit zużycia i zgłosić to za pomocą odpowiedniego oświadczenia bądź być prosumentem (wytwórcą i odbiorcą energii elektrycznej), 
  • zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w przeciągu co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r. w odniesieniu do tych samych trzech kolejnych miesięcy między dniem 1 stycznia a dniem 30 września 2022 r., 
  • zweryfikować i zatwierdzić poprawność swoich danych, które posiada przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające energię elektryczną, 
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego korespondencji – przede wszystkim faktur VAT - drogą elektroniczną, 
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego informacji o jego produktach i usługach. 

Czy trzeba złożyć wniosek po zwrot za prąd? 

Do tej pory ulgi w związku z cenami energii wymagały od konsumentów składania oświadczeń. Tak było np. w przypadku zwiększonych limitów zużycia prądu. W przypadku zwrotu za prąd nie będzie takiej konieczności. To przedsiębiorstwa energetyczne będą miały za zadanie weryfikację, czy konsument spełnił co najmniej jedno spośród wymagań z listy. 

Zwrot za prąd: kiedy i ile pieniędzy można dostać? 

Jeżeli dostawca energii zweryfikuje, że dany odbiorca spełnił co najmniej jedno wymaganie, zwrot za prąd zostanie mu przyznany bezzwłocznie, nie później niż w ostatniej fakturze za energię elektryczną za 2023 r. Rachunek danego konsumenta zostanie obniżony o kwotę, wyliczoną jako “kwotę równą 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej (...) dla grupy taryfowej G11, oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh”. Ze względu na to, że średnia cena energii wynosi 0,414 zł za kWh, uprawnione gospodarstwa domowe mogą otrzymać maksymalnie 125,34 zł zwrotu. 

Nie spełniam warunków do zwrotu za prąd, czy dostanę pieniądze? 

Informacje dotyczące zwrotu za prąd mogą wydawać się sprzeczne: z jednej strony obniżenie rachunków przysługuje każdemu, z drugiej jednak jest lista wytycznych, które należy spełnić. O co chodzi? Otóż osoby, które spełniają co najmniej jeden z opisanych warunków, otrzymają zwrot pieniędzy za energię jeszcze w tym roku. Z kolei ci, którzy nie wypełniają żadnej wytycznej, na obniżone rachunki będą musieli poczekać: pomniejszone o odpowiednią kwotę faktury rozliczeniowe otrzymają w roku 2024, nie później niż do 31 grudnia 2024.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

dane: Business Insider 

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 14:03