StoryEditorZUS

Prowadzisz małą firmę na wsi? Sprawdź, jak płacić mniejszą składkę na ZUS

04.08.2023., 14:00h
Mały ZUS Plus jest ulgą dla małych firm, żeby nie musiały płacić składek w takiej samej wysokości jak wielkie przedsiębiorstwa, które mają milionowe dochody. Dotychczas w ramach tego programu mali przedsiębiorcy płacili mniej przez 36 miesięcy. Dobra wiadomość jest taka, że czas ten został wydłużony

Mały ZUS Plus – dla kogo?

Mały ZUS Plus został wprowadzony w 2020 r. z myślą o ochronie polskiej gospodarki i zapobieganiu zamykania się małych przedsiębiorstw. Obecnie korzystają z niej ci, którzy przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzili firmę:

  • której roczny przychód nie przekroczył 120 tys. zł w poprzednim roku kalendarzowym,
  • która prowadziła działalność przez przynajmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym.

Jaka jest podstawa wymiaru składek w Mały ZUS Plus i jak ją obliczyć?

Aby otrzymać ulgę Mały ZUS Plus podstawa wymiaru składek nie może:

  • przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
  • być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jak to obliczyć? Mnożymy miesięczny dochód z poprzedniego roku kalendarzowego przez 0,5.

Kogo nie obejmuje Mały ZUS Plus?

Z ulgi nie mogą skorzystać ci, którzy nie korzystali z Małego ZUS-u Plus w pierwszym roku działalności. Do płacenia mniejszych składek nie są również uprawnieni ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą jako artysta lub twórca, wykonują wolny zawód czy są wspólnikami spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki Z.O.O.

O ile mały ZUS Plus został wydłużony?

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi Mały ZUS Plus otrzymali możliwość przedłużenia jej o 12 miesięcy. Wcześniej czas ten wynosił 36 miesięcy. Pozwoli to małym firmom na dłuższe płacenie mniejszych składek, a nie w pełnej ich wysokości.

Komu przysługuje wydłużony Mały ZUS Plus?

Z tego rozwiązania skorzystają ci mali przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. zakończyli korzystanie z ulgi Mały ZUS Plus, nawet jeśli było to w styczniu br. Wystarczy, że spełniają warunki ustawowe. Zgłaszać się po nią mogą do 31 grudnia br. Wtedy od następnego miesiąca będą opłacać niższe składki (czyli jeśli np. dziś zgłosimy się po ulgę Mały ZUS Plus, to będzie obowiązywała nas ona od 1 września br.)

Co trzeba zrobić, żeby wydłużyć Mały ZUS Plus?

Nie trzeba dopełniać żadnych formalności, jeśli w sierpniu br. nie skończyło się 36 miesięcy ulgi lub skończyło się w lipcu. Wówczas ZUS sam doliczy dodatkowe 12 miesięcy.

Inaczej jest w przypadku osób, które skończyły płacić mniejsze składki w pierwszy półroczu br. i zgłosiły się do ubezpieczenia z kodem 05 10 lub 05 12. Żeby skorzystać z 12 miesięcy wydłużenia ulgi, muszą zrobić to ponownie, tym razem z kodem 05 90 lub 05 92.

Najpierw należy więc wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub zdrowotnych (ZUS ZZA) – jeśli dana osoba jest objęta tylko tym rodzajem ubezpieczenia.

Czy jest dużo chętnych na ulgę Mały ZUS Plus?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje, że w ubiegłym roku z ulgi Mały ZUS Plus korzystało 235,7 tys. osób, a w tym roku szacuje, że zgłosi się po nią 66,4 tys.

oprac. Teresa Karwacka

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii (gov.pl), ZUS

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 02:39