StoryEditorPospiesz się!

Dopłaty do prądu 2023: kto i do kiedy może złożyć wniosek? Zostało mało czasu!

Jeszcze tylko przez kilka dni zainteresowane osoby mogą składać wnioski o dopłaty na ogrzewanie domu prądem. Pieniądze przysługują także użytkownikom pomp ciepła. Co zrobić, żeby nie stracić szansy na uzyskanie dopłaty?

Kto może wnioskować o dopłaty do prądu? 

Dopłaty do prądu to część działań rządu, podjętych po to, by w pewnym stopniu zrekompensować Polakom ogromne podwyżki cen energii. Podobnie jak w przypadku innych dopat do źródeł ogrzewania, dodatek do prądu przysługuje tym osobom, które uzyskały wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i zgłosiły, że głównym źródłem ciepła w ich gospodarstwie domowym jest zasilany prądem

  • bojler, 
  • pompa ciepła, 
  • piec akumulacyjny. 

Na dopłaty do energii elektrycznej nie mogą liczyć osoby, które korzystają z fotowoltaiki lub złożyły wcześniej wniosek o inny dodatek energetyczny i uzyskały pozytywną odpowiedź. 

Ile można dostać dodatku energetycznego? 

Dodatek do ogrzewania elektrycznego jest wypłacany w dwóch wysokościach. Podstawowa kwota tego dodatku wynosi 1000 zł. Jednak w gospodarstwach domowych, które w 2021 roku zużyły więcej niż 5000 kWh, wnioskujący mogą liczyć na dopłatę w zwiększonej wysokości. Wówczas dodatek energetyczny wyniesie 1500 zł. Te osoby, które starają się o wyższą dopłatę, muszą dołączyć do wniosku dokumenty, potwierdzające poziom zużycia energii w 2021 roku. 

W przypadku dopłat do prądu nie ma żadnego kryterium dochodowego. Wszyscy wnioskujący, których wnioski będą pozytywnie zweryfikowane, otrzymają dodatek w tej samej wysokości 1000 lub 1500 zł. 

Jak i do kiedy należy złożyć wniosek? 

Wniosek o dodatek energetyczny można złożyć drogą tradycyjną, dostarczając wypełniony papierowy wydruk do urzędu gminy, lub drogą elektroniczną. Wówczas należy zalogować się do systemu e-PUAP, wypełnić dokument, potwierdzić go podpisem elektronicznym i przesłać. 

Na złożenie wniosków nie pozostało dużo czasu. Tura wnioskowania zostanie zamknięta 1 lutego 2023. Do końca marca 2023 pieniądze powinny trafić na konta wszystkich osób, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. grudzień 2023 00:27