StoryEditorPszczelarstwo

Dotacje dla pszczelarzy 2023: na co można dostać pieniądze?

Na początku kwietnia ruszy przyjmowanie wniosków o wsparcie dla pszczelarzy w ramach interwencji pszczelarskich. Pieniądze będzie można dostać w ramach trzech grup interwencji. Na wsparcie dla pszczelarzy przeznaczono łącznie 47 mln zł. Jakie działania będą wspierane?

Na co pszczelarze mogą dostać pieniądze? 

O dotacje pszczelarze mogą się starać w ramach trzech grup

 • I.6.2 - Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, 
 • I.6.3 - Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi, 
 • I.6.5 - Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. 

Szczegółowe działania, wspierane w ramach konkretnych interwencji, przedstawiają się następująco: 

a) inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – wnioski o dotację obejmują zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.: 

 • miodarek, 
 • odstojników, 
 • dekrystalizatorów, 
 • stołów do odsklepiania plastrów, 
 • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, 
 • topiarek do wosku, 
 • urządzeń do kremowania miodu, 
 • refraktometrów, 
 • wózków ręcznych do transportu uli, 
 • wialni do pyłku, 
 • uli lub ich elementów, 
 • krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych, 
 • urządzeń do omiatania pszczół, 
 • poławiaczy pyłku, 
 • sprzętu do pozyskiwania pierzgi, 
 • wag pasiecznych, 
 • pakietów ramek ulowych, 
 • kamer cyfrowych. 

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać pszczelarze, producenci produktów pszczelich oraz organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy (działające w formie: związków pszczelarskich; stowarzyszeń pszczelarzy; zrzeszeń pszczelarzy; spółdzielni pszczelarskich; grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej).

b) wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – chodzi o dotacje na realizację operacji, polegających na zakupie

 • produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych, 
 • produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848[2] również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia. 

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie: związków pszczelarskich; stowarzyszeń pszczelarzy; zrzeszeń pszczelarzy; spółdzielni pszczelarskich; grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej. 

c) pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – dotacje na zakup: 

 • matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, 
 • odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, 
 • odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry. 

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie: związków pszczelarskich; stowarzyszeń pszczelarzy; zrzeszeń pszczelarzy; spółdzielni pszczelarskich; grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej. 

Dotacje dla pszczelarzy: gdzie i kiedy składać wnioski? 

Nabór wniosków na pomoc dla pszczelarzy w ramach wymienionych interwencji rozpocznie się już niedługo, bo 3 kwietnia. Czasu nie będzie dużo: tura wnioskowania będzie otwarta dwa tygodnie. Dokumenty można będzie składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE). 

Zainteresowani wnioskowaniem powinni pamiętać, że w danym roku pszczelarskim pszczelarz może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej. 

Ile pieniędzy przeznaczono na wsparcie dla pszczelarzy? 

Łącznie na wypłacenie dotacji dla pszczelarzy ARiMR przewidziała 47 041 740,43 zł (10 049 936,00 EUR). W poszczególnych kategoriach fundusze rozkładają się następująco: 

 • na inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” - 23 520 870,21 zł (5 024 968,00 EUR); 
 • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”; - 14 112 522,13 zł (3 014 980,80 EUR); 
 • interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” – 9 408 348,09 zł (2 009 987,20 EUR).

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. lipiec 2024 03:26