StoryEditorDotacje

“Mój prąd” na nowych warunkach. Co się zmieniło i na co można dostać pieniądze?

Popularny program “Mój prąd” powrócił już po raz piąty. Nowa odsłona przyniosła pewne zmiany: w bieżącej edycji dofinansowane będą nie tylko instalacje fotowoltaiczne. Ile pieniędzy można dostać? O jakich zmianach warto wiedzieć?

Kto może dostać pieniądze w programie “Mój prąd”? 

Program “Mój prąd” cieszy się w Polsce dużą popularnością. Jego celem jest upowszechnianie zielonych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznej. Z tego powodu program skierowany jest do osób, które wytwarzają w ten sposób prąd na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Warunkiem, który należy spełnić, by móc wnioskować o pieniądze w ramach “Mój prąd 5.0”, jest posiadanie przyłączonej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczanie się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing. 

Co nowego w programie “Mój prąd 5.0”? 

Program “Mój prąd” z edycji na edycję coraz bardziej się rozszerza, by popularyzować źródła zielonej energii w Polsce. Z tego powodu w 5. odsłonie tego dofinansowania po raz pierwszy będzie można otrzymać pieniądze na zakup powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę

Czym są grupy wnioskodawców i kto do nich należy? 

Na stronie internetowej programu “Mój prąd” podano charakterystyki trzech grup wnioskodawców. W zależności od tego, do której z nich kwalifikuje się potencjalny beneficjent, może otrzymać inną kwotę dofinansowania. 

Charakterystyka grup przedstawia się następująco: 

1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,  

2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,  

3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:  

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;  

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;  

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie "Mój Prąd". 

Ile pieniędzy i na co można dostać w programie “Mój Prąd 5.0”? 

Dopłaty w programie “Mój prąd” przyznawane są zawsze do inwestycji, które już zostały zakończone. 5. edycja tego programu obejmuje inwestycje dokonane pomiędzy 01.02.2020 r. a dniem składania wniosku. Można uzyskać następujące kwoty: 

 • 6 000,00 zł na mikroinstalację fotowoltaiczną (tylko grupa 1 i 2 wnioskodawców)  
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  • a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  • b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).  
 • 5 000,00 zł na magazyn ciepła  
 • 28 500,00 zł na gruntowe pompy ciepła (pompy ciepła grunt/woda, woda/woda)  
 • 19 400,00 zł na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej  
 • 12 600,00 zł na pompę ciepła powietrze/woda   
 • 4 400,00 zł na pompy ciepła typu powietrze/powietrze  
 • 16 000,00 zł na magazyn energii elektrycznej  
 • 3 000,00 zł na system zarządzania energią HEMS/EMS 
 • 3 500,00 zł na kolektory słoneczne c. w. u. 

oprac. na podstawie mojprad.gov.pl

Zuzanna Ćwiklińska

foto: envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. luty 2024 17:03