StoryEditorStypendia dla młodzieży

Już niebawem ruszy program stypendialny dla zdolnych studentów ze wsi!

Maturzyści ze wsi i małych miasteczek, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, mogą się ubiegać o stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów. Jakie warunki należy spełnić? Jakie stypendium można otrzymać?

Spis treści:

Czym jest Stypendium Pomostowe? 

Stypendium Pomostowe dedykowane jest młodym osobom ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców, którzy zdali już maturę i po wakacjach rozpoczną studia. Jego celem jest wspieranie zdolnej młodzieży, która chce się uczyć i rozwijać. Program istnieje od 2002 roku. Został zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. W tym roku wystartuje 23. edycja Stypendium Pomostowego. 

Kto może się ubiegać o Stypendium Pomostowe? 

Stypendystą może zostać osoba, która w 2024 roku zdała egzamin maturalny i od października rozpocznie studia stacjonarne na polskiej uczelni publicznej. Koniecznym warunkiem, który należy spełnić, jest zamieszkiwanie na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców. W przypadku tego stypendium obowiązuje kryterium dochodowe: dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 2 969 zł brutto. Kandydat powinien wykazać się dobrymi wynikami w nauce, o których zaświadczy świadectwo maturalne. Po wprowadzeniu danych w system rekrutacyjny, musi on uzyskać co najmniej 100 pkt według algorytmu programu. Pod uwagę brane są wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Przeczytaj także: Ferie zimowe 2025: poznaj terminy dla wszystkich województw!

Dodatkowo osoba starająca się o stypendium musi spełnić jeden z poniższych warunków: 

  • być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole średniej, 
  • należeć do rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, 
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu (lista organizacji zostanie opublikowana wkrótce). 

Kiedy ruszy rekrutacja dla stypendystów? 

Tegoroczni maturzyści mają swoje egzaminy już za sobą i niecierpliwie czekają na wyniki. Zostaną one ogłoszone 9 lipca. Tego samego dnia ruszy rekrutacja w systemie Stypendiów Pomostowych. Będzie ona otwarta do 20 sierpnia 2024 roku. 

Przeczytaj także: Harmonogram roku szkolnego 2024/2025. Uczniowie nie będą zadowoleni

Jaka jest wysokość Stypendium Pomostowego? 

Stypendium Pomostowe dla zdolnej młodzieży z polskich wsi wynosi łącznie 10 tys. zł. Kwota ta wypłacana jest w 10 miesięcznych ratach. To jednak nie wszystko. Prócz pieniędzy, studenci mogą liczyć na szeroką ofertę warsztatów, szkoleń i konferencji, w których mogą wziąć udział. Zdolni stypendyści, którzy uzyskają wysokie wyniki w nauce oraz wykażą się aktywnością społeczną, mogą także ubiegać się o stypendia na kolejne lata studiów.

 

źródło: Stypendia Pomostowe

oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 13:28