StoryEditorSołtysi i sołtyski

300 zł dla sołtysów? Od kiedy ruszy program „sołtys plus”?

03.04.2023., 14:31h
Rząd planuje wprowadzenie dodatku emerytalnego dla sołtysów. Mowa o 300 zł, które stanowiłyby regularną formę pomocy. Nowa propozycja obwarowana jest kilkoma warunkami. Od kiedy wsparcie miałoby wejść w życie?

Projekt przyznania świadczenia pieniężnego sołtysom w wysokości 300 zł trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W uzasadnieniu napisano:

– Z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie przysługuje wynagrodzenie. Funkcja ta nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Tym samym wysiłek włożony przez sołtysów na rzecz społeczności wiejskiej nie jest w odpowiedni sposób wynagrodzony. Do najczęstszych obowiązków sołtysa zaliczamy organizowanie zebrań wiejskich i wykonywanie ich uchwał, zarządzanie mieniem komunalnym i gminnym, inkasowanie podatków lokalnych czy dostarczanie nakazów podatkowych. Sołtys organizuje również życie społeczno-kulturalne na wsi. Wszystkie te zadania wykonuje społecznie, poza swoją aktywnością zawodową.

Jaka pomoc dla sołtysów?

Projekt ustawy przewiduje wypłacanie dodatku do emerytury z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w wysokości 300 złotych miesięcznie. Jednak są pewne obwarowania tego wsparcia:

  • wymóg pełnienia funkcji przez co najmniej dwie kadencje,
  • wiek uprawniający do otrzymania świadczenia – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyzn.

Świadczenie ma być wypłacane na wniosek osoby uprawnionej.

Projekt „sołtys plus”

Wsparcie ma na celu docenienie sołtysów, którzy przez wiele lat wykonywali ciężką i bardzo odpowiedzialną funkcję społeczną i wnieśli spory wkład w rozwój lokalnej społeczności, aktywizując ją i kreując ważne przedsięwzięcia oraz wypełniając codzienne, często niełatwe obowiązki.

image
Sołtyski w Polsce

tyDZIEŃ z SOŁTYSAmi – Pani Monika Nowak – sołtyska i członkini KGW "Piotrkowianki"

Kiedy projekt „sołtys plus” wejdzie w życie?

Na razie nie wiadomo, jaki będzie termin ostateczny. Plany obejmują rok 2023, a dokładnie II kwartał 2023 r.

Dzień Sołtysa

W Polsce święto sołtysa wypada 11 marca. To świetna okazja, aby podziękować za ich pracę. To właśnie tego dnia na Twitterze Prawa i Sprawiedliwości opublikowano zapewnienie premiera Morawieckiego: – Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa. Zostanie wprowadzony specjalny dodatek do emerytury dla Sołtysów, którzy przez określony czas pełnili tę funkcję. Serdeczne podziękowanie dla Państwa za Waszą pracę w dniu święta.

Sołtys i jego obowiązki 

Co sołtys robi na co dzień? Pobiera podatki, organizuje życie mieszkańców wsi – wydarzenia sportowe, kulturalne, integracyjne, dba o utrzymane dróg i oświetlenie, rozstrzyga spory sąsiedzkie. Dobry sołtys powinien być odpowiedzialny, cierpliwy, empatyczny, ale także kreatywny i otwarty!

Angelika Drygas

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
05. marzec 2024 14:51