StoryEditorSkładki i ubezpieczenia

Jak spadkobierca może przejąć pieniądze po zmarłym zgromadzone w OFE?

W sytuacji straty bliskiej osoby zwykle towarzyszy nam ogromny smutek i nie mamy ochoty zajmować się przyziemnymi sprawami, w tym finansowymi. Jednak gdy emocje już opadną, warto pamiętać o tym, by zwrócić się do ZUS w sprawie składek OFE, płaconych przez zmarłego. Co trzeba zrobić by przejąć te pieniądze?

Czym są składki OFE? 

OFE to Otwarty Fundusz Emerytalny, do którego osoby pracujące dobrowolnie odprowadzają składki. Trafia tam 2,92 proc. pensji danej osoby. Pieniądze te są następnie wypłacane w formie emerytury – 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego fundusze zgromadzone w OFE są co miesiąc przenoszone sukcesywnie do subkonta w ZUS. Co więcej, tym, co wyróżnia OFE, jest fakt, że pieniądze na subkoncie podlegają dziedziczeniu. Zatem po śmierci danej osoby spadkobiercy mogą się o nie upomnieć. 

Kto może dziedziczyć pieniądze z OFE? 

Do podjęcia pieniędzy, zgromadzonych przez zmarłego w OFE, upoważniony będzie spadkobierca. Może to być współmałżonek lub inna osoba dziedzicząca, w tym również niespokrewniona, a wyznaczona przez zmarłego. Sęk tkwi w tym, że to właśnie spadkobierca musi sam zgłosić się do ZUS, by uzyskać dostęp do składek OFE po spadkodawcy. 

Jak pobrać pieniądze z OFE po bliskim zmarłym? 

Samo poinformowanie ZUS o śmierci danej osoby nie wystarczy, by uzyskać uprawnienia do zgromadzonych przez nią funduszy w OFE. ZUS nie wykona bowiem wypłaty z urzędu, a jeśli spadkobierca nie podejmie odpowiednich kroków, pieniądze będą po prostu zalegały na koncie. 

By pobrać pieniądze z OFE po bliskim zmarłym, musimy najpierw udać się do ZUS, by upewnić się, że dana osoba faktycznie posiadała subkonto z funduszami. Następnie konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, popartego następującymi dokumentami: 

  • skróconym odpisem aktu zgonu ubezpieczonego; 
  • oryginałem lub kopią dokumentu, który potwierdzi prawo do dziedziczenia np. prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia. 

Jakie podatki od odziedziczonych składek OFE trzeba zapłacić? 

Nie ma określonego terminu, w którym spadkobierca musi złożyć wniosek, by otrzymać dostęp do składek OFE bliskiego zmarłego. ZUS wypłaci je w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia dokumentów. Jednak osoba, która pobiera fundusze z OFE po zmarłym, może się zdziwić, gdyż będzie musiała zapłacić podatek za tę czynność. Dzieje się tak dlatego, że pieniądze te podlegają 19-procentowemu zryczałtowanemu podatkowi od osób fizycznych. Podbieranie środków OFE zgromadzonych przez zmarłego nie jest za to objęte podatkiem od spadków i darowizn, zatem podatek od osób fizycznych będzie jedynym, który przyjdzie zapłacić spadkobiercy. 

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 15:47