StoryEditorMandat za łowienie ryb

Kiedy można dostać mandat za wędkowanie?

03.05.2023., 17:00h
Wędkowanie jest popularnym hobby wielu osób. Nie każdy jednak zajmuje się łowieniem ryb profesjonalnie. Osoby nieposiadające uprawnień do łowienia ryb, mogą spodziewać się wysokiego mandatu.

Co daje karta wędkarska?

Karta wędkarska umożliwia łowienie ryb na wodach śródlądowych w Polsce bez ponoszenia konsekwencji prawnych.

Jak zdobyć kartę wędkarską?

Karty wędkarskiej nie da się kupić. Osoby pasjonujące się wędkarstwem, które chcą łowić ryby na wodach śródlądowych, są zobowiązane do wyrobienia karty wędkarskiej. W przypadku osób, które nie mają wykształcenia średniego lub wyższego z zakresu rybactwa, niemożliwe jest zdobycie tego dokumentu bez zdania egzaminu ze znajomości połowu i ochrony ryb w ośrodku lokalnego Polskiego Związku Wędkarskiego, który w 2023 r. kosztuje 40 zł. Osoby przystępujące do sprawdzenia wiedzy, muszą wykazać się znajomością przepisów prawa z zakresu Ustawy o rybactwie śródlądowym i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Egzamin do 16 roku życia jest bezpłatny.

Po zdanym egzaminie wędkarz musi udać się do starostwa powiatowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej. Wnioskujący jest zobowiązany do przyniesienia ze sobą zaświadczenia potwierdzającego zdany egzamin, zdjęcia, dokumentu tożsamości do wglądu i uiszczenia opłaty, która w roku 2023 wynosi 10 zł, plus 5,50 zł za znaczki skarbowe.

Jaki jest mandat za brak karty wędkarskiej?

Łowienie ryb bez posiadania karty wędkarskiej jest możliwe wyłącznie na prywatnych akwenach po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Warto jednak pamiętać o tym, że nie wystarczy mieć karty wędkarskiej, lecz należy pamiętać, by nosić ją przy sobie w celu weryfikacji przez służby wodne kontrolujące połowy na wodach śródlądowych. Mandat za brak karty wędkarskiej w roku 2023 może wynosić nawet 500 zł. Kara grzywny nie jest jednak jedyną, która może zostać nałożona, ponieważ za nielegalny połów, który odbywa się w okresie ochronnym ryb, można trafić do więzienia na 2 lata.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: businessinsider.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 14:35