StoryEditorOdpowiedzialność za zwierzę

Kto płaci za szkody wyrządzone przez psa?

Niejeden właściciel energicznego czworonoga spotkał się z taką sytuacją: chwila nieuwagi podczas spaceru czy zabawy poskutkowała szkodami w cudzym mieniu. Czy poirytowany sąsiad ma prawo domagać się rekompensaty? Kto powinien ją uiścić: właściciel czworonoga czy osoba, która się nim opiekowała w momencie dokonania szkody?

Czy za szkody wyrządzone przez psa trzeba zapłacić? 

Pies, zwłaszcza chodzący luzem po posesji, może wyrządzić szkody na sąsiednich działkach, np. zniszczyć ogród lub mienie czy zaatakować inne zwierzę. W takiej sytuacji, zgodnie z kodeksem cywilnym, pokrzywdzony ma prawo domagać się rekompensaty za poniesione straty. 

Jakie zwierzęta podlegają temu prawu? 

Rekompensaty za zniszczenia, do których doprowadziło zwierzę, można się domagać nie tylko w przypadku, gdy jest to pies. Pod to prawo podlegają także inne zwierzęta domowe (koty, a nawet chomiki), zwierzęta hodowlane (konie, krowy, świnie, kozy, owce itd.) oraz dzikie zwierzęta, które przebywają pod pieczą człowieka (np. w mini zoo czy hodowli). Człowiek nie ponosi jednak odpowiedzialności za dzikie zwierzęta, które nie podlegają jego pieczy. Tę kwestię reguluje prawo łowieckie. 

Kto odpowiada za zniszczenia, dokonane przez psa? 

Polskie prawo reguluje kwestię dotyczącą tego, kto odpowiada za zniszczenia, których dokonał pies. Według art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego, kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody – niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Definicja ta jest jednak dość niejasna. W praktyce sądowniczej uznaje się, że “osoba, która chowa zwierzę albo się nim posługuje” to ta sama osoba, która udziela zwierzęciu schronienia i karmi je – zatem w większości przypadków to właściciel będzie musiał pokryć szkody, wyrządzone przez pupila, nawet jeżeli czworonóg dopuścił się ich podczas spaceru z kimś innym. 

Czy można uniknąć kary za zniszczenia, których dokonało zwierzę? 

Prawo daje właścicielowi zwierzęcia możliwość uwolnienia się od konieczności zapłacenia zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przez psa. Musi on udowodnić, że dochował należytej staranności, opiekując się zwierzęciem. Oznacza to, że właściciel musiał dopełnić wszystkich obowiązków, jakie w danych okolicznościach na nim spoczywały. Czasem jednak i to nie wystarczy, by uniknąć kary. Przepisy bowiem obejmują również sytuacje, w których czworonożny podopieczny uciekł lub się zagubił i wówczas dopuścił się szkody - wtedy także za ewentualne zniszczenia płaci jego opiekun.

źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 18:27