StoryEditorPrawo budowlane

Nie masz świadectwa energetycznego budynku? Możesz dostać karę!

Za kilka miesięcy znowelizowane zostaną ustawa o charakterystyce energetycznej budynków oraz prawo budowlane. Nowelizacje te nałożą na właścicieli nieruchomości konieczność uzyskania świadectwa energetycznego. Kto musi to zrobić? Kiedy i ile to będzie kosztowało?

Czym jest świadectwo energetyczne? 

Świadectwo energetyczne budynku to zbiór jego danych i wskaźników energetycznych, dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia

Takie świadectwo musi być wymieniane, gdy budynek jest zbywany na podstawie umowy sprzedaży, umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub będzie wynajmowany. Kopię dokumentu trzeba dołączyć do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

Konieczność wymiany świadectwa energetycznego dotyczy także budynków modernizowanych. Każdy remont, który wpływa na zużycie energii, wiąże się z koniecznością uzyskania nowego dokumentu. Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. 

Kto i od kiedy musi mieć świadectwo energetyczne dla nieruchomości? 

Samo świadectwo energetyczne nie jest nowym pomysłem. Muszą mieć je wszystkie budynki, wybudowane po 2009 roku. Wprowadzana nowelizacja zakłada jednak, że świadectwo energetyczne muszą uzyskać także nieruchomości, które stanęły przed 2009 rokiem, niezależnie od tego, czy mają charakter indywidualny czy wielorodzinny. 

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego wejdzie w życie 28 kwietnia 2023. Od tego dnia obowiązywać będą między innymi następujące zmiany

 • Obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 
 • Obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem - jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa. 
 • Obowiązek kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, także tych o mocy ponad 70 kW. 

Na czym ma polegać kontrola systemów ogrzewania i klimatyzacji? 

Budynki wyposażone w system ogrzewania lub klimatyzacji muszą być co jakiś czas sprawdzane przez właściciela lub zarządcę. Kontrola powinna obejmować sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych

 • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW, 
 • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW, 
 • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW, 
 • co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW. 

Właściciel lub zarządca co najmniej raz na 5 lat powinien ocenić także efektywność energetyczną budynku

 • dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW, 
 • połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW. 

Kto musi zamontować system automatyki i sterowania? 

Kolejną ważną zmianą, wprowadzoną przez nowelizację, jest obowiązek montażu w niektórych budynkach systemów automatyki i sterowania. Taki wymóg narzuca prawo europejskie. 

W system automatyki i sterowania swoją nieruchomość musi wyposażyć właściciel lub zarządca budynku, jeżeli jest to uzasadnione technicznie i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Przewidziano na to ponad rok – remont należy przeprowadzić w terminie do dnia 31 grudnia 2024, jeżeli mowa o budynku niemieszkalnym z systemem

 • ogrzewania lub połączonym systemem ogrzewania i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej ponad 290 kW, 
 • klimatyzacji lub połączonym systemem klimatyzacji i wentylacji o nominalnej sumarycznej mocy chłodniczej ponad 290 kW. 

Jaką karę można dostać za brak świadectwa energetycznego? 

W związku z tym, że konieczność posiadania świadectwa energetycznego jest regulowana prawnie, za jego brak mogą grozić kary. Mogą je ponieść zarówno osoby przeprowadzające audyt energetyczny – za składanie fałszywych zeznań - jak i właściciele nieruchomości - za niedołączenie odpowiednich dokumentów przy sprzedaży czy wynajmie. Maksymalnej wysokości grzywny nie określono w przepisach.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. marzec 2023 19:38