StoryEditorAktualności prawne

Prawo budowlane 2023: o czym trzeba wiedzieć, zaczynając budowę domu?

Od początku 2023 roku w życie weszły pewne nowelizacje prawa budowlanego, które docelowo mają uprościć budowanie domów. Przypominamy najważniejsze zmiany, o których warto pamiętać, planując postawienie własnej nieruchomości w najbliższym czasie. Co trzeba wiedzieć i na co uważać?

Budowanie domów bez pozwolenia – aktualne przepisy w 2023 roku 

W 2021 roku po raz pierwszy nowelizacja prawa budowlanego pozwoliła na budowanie domów bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Początkowo zwolnione z tego obowiązku były tylko domy jednorodzinne o powierzchni poniżej 70 mkw. Od 2023 roku mogą to być również nieruchomości o powierzchni większej niż 70 mkw, jednak o nie więcej niż dwóch kondygnacjach. Domy, które mają mniej niż 70 mkw, mogą być obecnie budowane bez udziału kierownika budowy oraz bez pozwolenia na budowę. 

Kto musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie nieruchomości w 2023? 

Nowe przepisy wprowadziły zmiany także do kwestii uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. Procedura oddania nowego budynku do użytku została uproszczona i dziś pozwolenie na użytkowanie w większości przypadków nie jest wymagane. Po zakończeniu budowy inwestor musi tylko poinformować, że prace zostały ukończone. 

O pozwolenie na użytkowanie nieruchomości musi wystąpić tylko ten inwestor, który chce rozpocząć korzystanie z budynku jeszcze przed finalizacją wszystkich prac. Właściciel może także zgłosić się po nie dobrowolnie, jednak poza opisaną sytuacją nie ma takiego obowiązku. 

Kary za opóźnianie pozwolenia na rozbiórkę 

Rewolucja w prawie budowlanym objęła nie tylko budowanie domów, ale także ich rozbiórkę. Ta kwestia dotyczy jednak nie tyle właścicieli nieruchomości, co urzędników. W przepisach pojawił się zapis, który nakłada na urzędy obowiązek wydania pozwolenia na rozbiórkę w terminie 65 dni od momentu, w którym potencjalny inwestor złożył wniosek o wydanie takiej zgody. Za każdy dzień zwłoki urzędy mogą dostać karę w wysokości 500 zł, a uzyskana suma zostanie przekazana do budżetu państwa. 

Jakie formalności w związku z budową domu załatwimy przez internet? 

Coraz więcej spraw urzędowych można załatwić drogą internetową. Zmiany w prawie budowlanym w 2023 roku uwzględniły postęp cyfryzacji – od tej pory niektóre formalności związane z budową domu również będzie można przeprowadzić bez wychodzenia z domu. Jedna z nich to prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB), które może odbywać się w całości w formie online. Odpowiedzialność za jego udostępnienie spoczywa na inwestorze, ale wgląd w EDB mają organy kontrolne, w tym organy administracji architektoniczno-budowlanej czy inspektor nadzoru budowlanego. Zwolennicy tradycji wciąż mogą wybrać papierowy dziennik budowy, jednak od 2030 roku forma elektroniczna będzie obowiązująca dla wszystkich. 

Kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji prawa budowlanego jest wprowadzenie elektronicznego systemu e-CRUB, który zawiera informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach inżynierów i projektantów. System ten aktualizowany jest na bieżąco. 

Ostatnią spośród zmian, które mają usprawnić procedury związane z budową domu, jest wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (EKOB). To właśnie za pomocą tej aplikacji właściciele lub zarządcy nieruchomości będą mogli dokonywać wpisów, informujących o obiekcie – przeprowadzonych kontrolach, opiniach technicznych, robotach budowlanych, decyzjach, zaświadczeniach itd. 

 

oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. lipiec 2024 00:33