StoryEditorMateriał promocyjny

Zwolnienie lekarskie w ciąży – prawa i obowiązki pracownicy

Wiele kobiet w ciąży przechodzi na zwolnienie lekarskie z różnych zdrowotnych względów. Jest to czas, w którym każda pracownica ma dodatkowe prawa, ale też obowiązki. Dowiedz się więcej na ten temat!

Zwolnienie lekarskie, a kontrola ZUS

Kobieta w ciąży może wykorzystać 270 dni zwolnienia lekarskiego. Daje to więc 9 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach może przebywać na L4 przez cały okres trwania ciąży niezależnie od tego, czy choroba jest powiązana z ciążą, czy też nie. Zwolnienie lekarskie w trakcie trwania ciąży może być wystawione przez lekarza dowolnej specjalizacji.

Kobieta w ciąży, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, jest uprawniona do pobierania 100 procent wynagrodzenia, także w sytuacji, kiedy choroba nie ma bezpośredniego związku z ciążą. Wynagrodzenie to jest średnim miesięcznym wynagrodzeniem, które jest wyliczanie na podstawie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.

Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie w czasie ciąży to nie jest urlop. Może więc zdarzyć się także kontrola ZUS w ciąży. Bardzo ważne jest to, aby na zwolnieniu lekarskim znalazł się adres zamieszkania ciężarnej, pod którym faktycznie będzie przebywać w trakcie trwania zwolnienia. W innym przypadku ZUS może żądać wyjaśnień, co doprowadzić może nawet do utraty zasiłku.

Zwolnienie lekarskie w ciąży, a badania lekarskie

Co do zasady nie istnieje konieczność przeprowadzania badań kontrolnych po urlopie macierzyńskim. Często jednak zdarzają się sytuacje, w których orzekana jest niezdolność do pracy spowodowana chorobą w trakcie trwania ciąży, jeśli choroba trwa nieprzerwanie 30 dni. Niezdolność do pracy dłuższa niż 30 dni zobowiązuje pracownika do wykonania badań kontrolnych.

Jeżeli pracownica urodzi dziecko w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego, a następnie rozpocznie urlop macierzyński, to po zakończeniu urlopu pracodawca powinien przekazać jej skierowanie na badania lekarskie 2024. Na podstawie tego skierowania pracownica powinna zgłosić się na badania kontrolne. Jeżeli w trakcie ciąży i urlopu macierzyńskiego upłynął także termin badań okresowych, to można je wykonać na podstawie tego samego skierowania.

Wyniki badań, a zdolność do pracy

Na podstawie wyników badań kontrolnych, lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do pracy. Jest ono podstawą dopuszczenia pracownika do pracy. Lekarz orzecznik może wystawić orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy lub orzeczenie o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na jej szkodliwy wpływ na zdrowie, podejrzenie powstania choroby zawodowej lub z powodu wypadku przy pracy.

Orzeczenie to zachowuje swoją ważność do terminu kolejnego badania lekarskiego. Posiadanie aktualnych badań lekarskich przez pracownika jest obowiązkiem pracodawcy, gdyż to na nim ciąży stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Więcej interesujących artykułów dotyczących prawa pracy znajdziesz na przykład tutaj: https://aleo.com/pl/blog/

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 22:02