StoryEditorMateriał promocyjny

Rejestr gruntów – krótki przewodnik

W dzisiejszych czasach zarządzanie nieruchomościami to nie tylko kwestia posiadania kluczy do swojego domu czy prawa własności działki. Prawidłowe zarządzanie wymaga pełnej wiedzy na temat formalnych aspektów związanych z rejestracją gruntów, a kluczem jest ich rejestr. Co warto o nim wiedzieć?

Co to jest rejestr gruntów?

Rejestr gruntów jest rejestrem publicznym prowadzonym przez prezydenta miasta lub starostę powiatowego. Służy on do gromadzenia na bieżąco aktualizowanych danych dotyczących gruntów, budynków, mieszkań i innych lokali na danym obszarze. W ten sposób to kluczowe narzędzie, które pomaga w zrozumieniu, kto jest właścicielem konkretnej działki, jakie są jej granice oraz jaką funkcję pełni w planie zagospodarowania przestrzennego.

W jakim celu generowane są wypisy z rejestru?

Pobrany dokument ułatwia prowadzenie wielu spraw administracyjnych oraz sądowych. Zawiera szczegółowe informacje o danej nieruchomości. Wypis dostępny jest w wersji pełnej lub uproszczonej. Tę pierwszą wykorzystuje się m.in. w procedurze związanej z wykonaniem wpisu do księgi wieczystej. 

image
Rejestr gruntów
FOTO: Sprawdzonyekspert.pl

Rejestr gruntów - kiedy potrzebny jest wypis?

Wniosek o wypis z rejestru gruntów składają m.in. osoby, które:

 • chcą założyć księgę wieczystą dla danej nieruchomości
 • są uczestnikami toczącego się postępowania spadkowego i zostały zobligowane do przedłożenia takiego dokumentu
 • zawierają umowę w formie aktu notarialnego o przeniesieniu praw własności budynku, lokalu lub działki
 • planują dokonać podziału lub scalenia budynku bądź działki
 • chcą wykonać operat szacunkowy nieruchomości
 • starają się o kredyt hipoteczny w banku.

Dokument ten wydawany jest na papierze, folii albo w formie cyfrowej. Wszystkie kwestie dotyczące rejestru gruntów oraz możliwości uzyskiwania wypisów reguluje Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn. 17 maja 1989 r.

Baza wiedzy o nieruchomości

Jeśli planujemy kupić lub sprzedać dom, mieszkanie albo działkę, w rejestrze gruntów znajdziemy kompendium wiedzy na temat konkretnej nieruchomości (jej dokładnego położenia, nazwy województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej, numeru obrębu ewidencyjnego, symbolu użytku i jego powierzchni w ha, numeru księgi wieczystej).

Należy jednak pamiętać, że nie każdy uzyska wypis z rejestru. W myśl przepisów Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn. 17 maja 1989 r., wniosek o wydanie dokumentu może złożyć:

 • właściciel nieruchomości
 • jednostka organizacyjna zarządzająca nieruchomością
 • organ administracji publicznej
 • operator sieci telekomunikacyjnej
 • operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego
 • inny podmiot, który ma prawo dysponować daną nieruchomością.

Aby więc otrzymać wypis, należy posiadać prawne powody do uzyskania takiego dokumentu.

Kilka ważnych informacji dotyczących uzyskiwania wypisów

Wniosek o wypis z rejestru gruntów należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym, przez Internet (konto ePUAP) albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Koszt wypisu w wersji papierowej (wydruku) to 150 zł, natomiast za dokument elektroniczny trzeba uiścić opłatę w wysokości 140 zł.

Na wypis czeka się zwykle od 2 do 7 dni roboczych, licząc od momentu złożenia wniosku. Co istotne, dokument ma swój termin ważności wynoszący 3 miesiące od daty wydania. Jeśli w tym czasie nastąpi jakakolwiek zmiana związana z nieruchomością, uzyskany wypis ulega dezaktualizacji i automatycznie przestaje być ważny. W przypadku wątpliwości związanych z procedurą wydawania wypisów, warto poradzić się eksperta.

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 21:43