StoryEditorEmerytura pomostowa

Emerytura pomostowa na nowych zasadach. Jest podpis prezydenta!

17.08.2023., 12:00h
Prezydent Andrzej Duda właśnie podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w emeryturach pomostowych. To dlatego więcej osób „załapie” się na to wcześniejsze świadczenie. Kto skorzysta na nowelizacji?

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych

Wraz z podpisem prezydenta nastąpiło tzw. uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. – Prawo to bowiem będzie przysługiwać wszystkim pracownikom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a nie tylko tym, którzy wykonywali ją przed 1 stycznia 1999 r. – tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Być może nowelizacja przyczyni się do wzrostu popularności prac wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze? 

Pomostówka w Polsce

Z tego świadczenia korzystają najczęściej górnicy, hutnicy, czy chemicy. W efekcie starsi pracownicy, którym przysługuje prawo do emerytur pomostowych, zostaną zastąpieni przez młodsze osoby, które dopiero zaczynają swoją drogę zawodową. Do tej pory pomostówka należy się osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r.

Prace w szczególnych warunkach

Aby zrozumieć istotę sprawy, należy zapoznać się z definicją pracy w szczególnych warunkach. Wiążą się one przede wszystkim z ryzykiem, które może spowodować uszczerbek na zdrowiu, zwłaszcza w starszym wieku. Te niesprzyjające okoliczności mogą być spowodowane siłami natury lub procesami technologicznymi. Ryzyko istnieje mimo zastosowania środków profilaktyki. Pracownik ma stawiane większe wymagania, które mogą przekraczać jego możliwości. Trudności piętrzą się wraz z wiekiem, jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, co znacznie utrudnia wypełnianie obowiązków.

To następujące prace:

 • bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych,
 • przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych,
 • na morskich platformach wiertniczych,
 • w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy,
 • wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych.

Prace o szczególnym charakterze 

Wymagają od pracownika szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej. Niestety, w trakcie procesu starzenia organizmu (przed osiągnięciem wieku emerytalnego) trudniej jest wykonywać tego typu zawody bez narażania siebie i innych na utratę zdrowia lub życia.

image
Emerytury i renty w Polsce

Znamy kwoty rent i emerytur po waloryzacji w 2024 roku. Ile wyniosą?

To następujące prace:

 • pilot statków powietrznych (pilot, instruktor),
 • kontroler ruchu lotniczego,
 • kierowca autobusów, trolejbusów oraz motorniczy tramwajów w transporcie publicznym,
 • operator reaktorów jądrowych,
 • członek zespołów ratownictwa medycznego.

Pomostówka – warunki przyznania 

Prawo do emerytury pomostowej mają pracownicy, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach, ale także istnieje o wiele więcej obwarowań, np.

 • urodzili się po 31 grudnia 1948 roku,
 • pracowali co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • osiągnęli odpowiedni wiek – 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn (są oczywiście wyjątki),
 • udokumentują okres składkowy i nieskładkowy – co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn.
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze.

Czym są emerytury pomostowe?

To rodzaj świadczenia, które przysługuje na dany okres, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, osobom, które wykonują prace w  szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Te świadczenia mają przejściowy charakter.

Źródło: gov.pl, zus.pl

oprac. Angelika Drygas

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 14:29