StoryEditorEmerytury rolnicze

Emerytury z KRUS na nowych zasadach. O ile wzrosną?

Od 1 marca emeryci będą otrzymywali świadczenia w podwyższonej wysokości. Zmienią się także zasady wypłacania emerytur i rent rolniczych. Na co muszą się przygotować osoby pobierające świadczenia z KRUS? Jakie będą stawki emerytury?

Jak zmieni się podstawowa emerytura rolnicza od 1 marca? 

Początkowo zapowiadano, że najniższa emerytura KRUS zostanie zrównana z najniższym świadczeniem, wypłacanym przez ZUS. Okazuje się jednak, że do tego nie dojdzie. Emerytura rolników faktycznie będzie podwyższona, jednak tylko do poziomu 90 proc. najniższej emerytury ZUS. Świadczeniobiorcy z KRUS będą zatem otrzymywać co najmniej 1429,60 zł, czyli o 345,02 zł więcej niż do tej pory. 

Zmiana wysokości najniższej emerytury rolniczej pociągnie za sobą także inne zmiany. Podwyższone zostaną również renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne. 

Jak oblicza się wysokość emerytury rolniczej? 

Wysokość emerytury rolniczej jest zależna od okresu, za jaki świadczeniobiorca odprowadzał składki w KRUS. Ustala się ją i wypłaca w kwocie odpowiadającej iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru. Wskaźnik wymiaru obliczany jest indywidualnie, właśnie w oparciu o okres opłacania składek. Im dłużej rolnik płacił składki w KRUS, tym większą emeryturę może otrzymać. W tym roku jednak rewaloryzacja czeka wszystkich ze względu na zmianę wysokości emerytury podstawowej. 

Emerytura podstawowa dla rolnika z 25-letnim stażem pracy 

Im dłuższy staż pracy, a co za tym idzie, okres opłacania składek emerytalno-rentowych w KRUS, tym wyższa emerytura. KRUS obliczył, na jakie stawki mogą liczyć emerytowani rolnicy w zależności od lat pracy. Kwoty w zestawieniu podane są brutto: 

  • 25-letni okres pracy – 1 686,93 zł,  
  • 30-letni okres pracy – 1 715,52 zł,  
  • 35-letni okres pracy – 1 758,41 zł
  • 40-letni okres pracy – 1 787,00 zł

Jakie dodatki do emerytury przysługują rolnikom w 2023r? 

Rolnicy, którzy w okresie aktywności zawodowej opłacali podwójne lub dodatkowe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe, otrzymają dodatek do świadczenia. W ten sposób rolnicy “dwuzawodowcy”, którzy latami opłacali ZUS i KRUS, zyskają niewielką formę rekompensaty. Dodatek dla “dwuzawodowców” wyniesie 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. KRUS podał, że za 10 lat odprowadzania podwójnych składek świadczeniobiorca otrzyma dodatkowe 71,48 zł brutto miesięcznie. Kwota dodatku będzie podlegała waloryzacji. 

Co więcej, w tym roku wszystkie osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń emerytalnych będą mogły liczyć na 13 emeryturę. Popularna “trzynastka” będzie wypłacona wszystkim KRUS-owcom w równej wysokości: 1588,44 zł i trafi na konta świadczeniobiorców w kwietniu.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements 

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 07:02