StoryEditorWsparcie dla rodzin

"Aktywny rodzic" – nowe programy wsparcia finansowego dla rodziców! O co chodzi?

08.04.2024., 14:30h
Zmiany demograficzne w Polsce są katalizatorem do wprowadzenia nowych świadczeń mających wesprzeć rodziny. Chodzi oczywiście o pomoc finansową, dzięki której ma być łatwiej młodym rodzicom. Ale nie tylko. Te świadczenia mogą być zachętą dla tych, którzy wahają się z decyzją o posiadaniu dzieci.

Według danych Eurostatu wskaźnik zatrudnienia dla kobiet w wieku 20-49 lat w 2022 roku z dziećmi w wieku do lat 6 wyniósł jedynie 66,1%. Współczynnik ten dla kobiet z jednym dzieckiem to 68,9%, z dwójką 68,2% i z trójką lub więcej dzieci 56,2%. Wnioski nasuwają się same – aktywność zawodowa kobiet jest znacznie utrudniona, gdy urodzą dzieci. Jednocześnie, ojcowie wykazują stale wysoki poziom aktywności zawodowej bez względu na liczbę posiadanych dzieci. Newralgicznym momentem, w kontekście podejmowania pracy, jest wiek pociech od 12. do 35. miesiąca życia, czyli czas po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, a przed możliwością wysłania malucha do przedszkola. To właśnie wtedy matkom najtrudniej jest powrócić na rynek pracy.

Program "Aktywny rodzic"

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o projekcie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny rodzic". Rząd planuje wprowadzić trzy świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu".

„Aktywny Rodzic” 2024

To systemowa strategia wspierania rodziców dzieci w wieku żłobkowym w godzeniu roli związanej z życiem zawodowym i prywatnym. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.

„Aktywni rodzice w pracy” – do kogo ma być skierowane?

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” jest dedykowane rodzicom aktywnym zawodowo. Wsparcie wyniesie 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12. do 35. miesiąca życia dziecka. Tak naprawdę beneficjenci sami rozstrzygną, na jaki cel przeznaczą pieniądze – np. na sfinansowanie opieki sprawowanej przez babcię (w tym emerytkę) na podstawie umowy uaktywniającej (to jest umowy zawieranej z nianią) – składki od tej umowy będą dodatkowo finansowane. Dzięki temu będzie możliwa coroczna waloryzacja wysokości emerytury osoby zatrudnianej na tę umowę.

„Aktywnie w żłobku” – zasady wsparcia

Zamiast dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rząd planuje wprowadzić świadczenie „aktywnie w żłobku”, czyli 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

image
Rodzina 800+

Wypłata 800 plus – nie przegap ważnego terminu!

„Aktywnie w domu” – dla kogo?

Świadczenie „aktywnie w domu” ma być skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z programu „aktywnie w żłobku” i „aktywni rodzice w pracy”. Chodzi o sytuację, gdy rodzice nie pracują i nie mogą skorzystać ze świadczenia „aktywni rodzice w pracy” lub ich dziecko nie uczęszcza do żłobka i w związku z tym nie mogą pobierać świadczenia „aktywnie w żłobku”. Wsparcie programu „aktywnie w domu” jest analogiczne do obecnie funkcjonującego rodzinnego kapitału opiekuńczego, ale z pewną różnicą. Świadczenie „aktywnie w domu” będzie można uzyskać na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia i będzie przysługiwało w kwocie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Jednocześnie wprowadzenie świadczenia „aktywnie w domu” skutkuje uchyleniem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

„Aktywny rodzic” w praktyce 

W razie ważnych zmian, np. znalezienia pracy czy żłobka, rodzic będzie miał możliwość zmiany, nawet wielokrotnej, jednego świadczenia na inne. Uwaga! Na to samo dziecko, za dany miesiąc, może być pobierane tylko jedno z wyżej wymienionych świadczeń.

„Babciowe”– termin wpłaty wsparcia

Kiedy wejdą w życie nowe regulacje? Tego jeszcze nie wiemy, rząd pracuje nad ich ostatecznym kształtem. Zgodnie z obietnicami możemy jednak spodziewać się, że wypłata pierwszego „babciowego” wpłynie na konto zainteresowanych już po wakacjach. Czas pokaże, czy tak się stanie.

oprac. Angelika Drygas

fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. czerwiec 2024 14:30