StoryEditorTarcza antyinflacyjna

Dodatek osłonowy 2024: komu i w jakiej kwocie przysługuje?

Zadaniem dodatku osłonowego jest zniwelowanie wysokich kosztów energii, gazu i żywności dla niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce. Dodatek ten będzie obowiązywał do połowy 2024 roku i można już o niego wnioskować. Komu przysługuje to świadczenie? Ile pieniędzy można otrzymać?

Czym jest dodatek osłonowy? 

Dodatek osłonowy, zwany także dodatkiem inflacyjnym, to forma wsparcia dla najuboższych gospodarstw domowych w Polsce. Przysługuje niezamożnym Polakom i ma na celu częściową rekompensatę kosztów energii, gazu i żywności, które znacznie wzrosły w ostatnich latach. Jego wysokość jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego dochodu danego gospodarstwa domowego. Ponieważ rząd zadecydował, że do 30 czerwca 2024 utrzymane zostają różne formy wsparcia obywateli, w tym okresie można uzyskać również dodatek osłonowy. 

Kto może otrzymać dodatek osłonowy? 

Dodatek osłonowy przysługuje Polakom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Jego przyznanie oraz wysokość uzależnione są od przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, do którego nie wlicza się jednak wpływów z trzynastej oraz czternastej emerytury. O dodatek inflacyjny mogą się starać zarówno osoby, które prowadzą gospodarstwo domowe samotnie, jak i te, które mieszkają wraz z rodziną. W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych przeciętny miesięczny dochód nie może przekroczyć 2100 zł, z kolei w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie może to być więcej niż 1500 zł na osobę. 

Co ważne, dodatek inflacyjny można uzyskać nawet jeżeli dochód danego gospodarstwa domowego przekracza wyznaczone kwoty. Wówczas kwota wsparcia będzie jednak odpowiednio pomniejszona, w myśl zasady “złotówka za złotówkę” - wypłacony dodatek będzie mniejszy o kwotę przekroczenia. 

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego? 

Aby móc uzyskać dodatek osłonowy, należy spełnić kryterium dochodowe. Kwota, którą można uzyskać, zależna jest także od źródła ciepła, którym ogrzewane jest dane gospodarstwo domowe: dla osób, które ogrzewają się węglem lub paliwami węglopochodnymi przewidziano wyższe stawki. Podstawą uzyskania wyższego dodatku jest wpis do CEEB i spełnienie ustawowych warunków. 

Jak podaje koordynujące dodatek osłonowy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wysokości dopłat są następujące: 

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe: 228,80/286 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych, 
  • gospodarstwo 2-3 osobowe: 343,20/429 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 
  • gospodarstwo 4-5 osobowe: 486,20/607,75 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, 
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe: 657,80 zł/ 822,25 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. 

Minimalna kwota, którą mogą uzyskać gospodarstwa domowe przekraczające próg dochodowy, wynosi 20 zł. 

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy? 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub przez internet, korzystając z elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego. Dokumenty należy dostarczyć do 30 kwietnia. Pieniądze będą wypłacane przez gminy, które otrzymają na ten cel fundusze ze skarbu państwa, do 30 czerwca 2024.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. lipiec 2024 02:43