StoryEditorNie przegap terminu!

Już można składać wnioski o 300+. Kto dostanie pieniądze?

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o tak zwane 300+, czyli pieniądze wypłacane w ramach programu Dobry Start. To świadczenie ma wspomagać rodziny, w których są dzieci uczące się w szkołach. Kto może składać wnioski? Czy w przypadku Dobrego Startu obowiązuje kryterium dochodowe?

Czym jest program Dobry Start? 

Rządowym programem Dobry Start opiekuje się Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on na celu wesprzeć rodziny uczniów, które przygotowują się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pomoc finansowa w wysokości 300 zł jest przyznawana raz w roku każdemu dziecku uczącemu się w szkole aż do momentu ukończenia przez nie 20 lat. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością górna granica to 24 lata. W programie Dobry Start nie obowiązuje kryterium dochodowe - pieniądze dostaną wszystkie osoby, które są do tego uprawnione i złożą wniosek w terminie.

Kto może złożyć wniosek o wypłatę 300+? 

W zależności od sytuacji dziecka, wniosek o wypłacenie wsparcia finansowego na nowy rok szkolny mogą zgłosić rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektorzy placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Wniosek powinien złożyć tylko jeden rodzic. Jeżeli dokumenty spłyną od obojga, pieniądze trafią do tego, kto dostarczył je pierwszy. W sytuacji, w której dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, lecz oboje złożą wniosek, ZUS ustali, kto sprawuje faktyczną opiekę i wypłaci 300+ temu rodzicowi. Wyjątkiem jest dzielenie opieki nad dzieckiem - wówczas zarówno matka jak i ojciec mogą złożyć wniosek i oboje otrzymają po 150 zł z programu Dobry Start. 

Wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami, jednak pod warunkiem, że zarówno rodzic jak i dziecko mają numery PESEL. 

Dobry Start – gdzie i jak wnioskować? 

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie 300+ w programie Dobry Start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski należy zatem składać do ZUS, jednak są one przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Można to zrobić przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Tura wnioskowania ruszyła 1 lipca i potrwa do 30 listopada. Później dokumenty będą mogły złożyć tylko osoby, których dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. 

Kiedy będzie wypłacone 300+? 

Pieniądze na uczniowską wyprawkę będą wypłacane bezgotówkowo. Z tego powodu we wniosku należy podać poprawny numer rachunku bankowego. Jeżeli rodzic złoży komplet dokumentów w lipcu lub sierpniu, ZUS gwarantuje mu wypłatę pieniędzy do 30 września. Wnioski złożone we wrześniu, październiku i listopadzie będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy. 

Komu nie przysługują pieniądze z programu Dobry Start? 

300+ przysługuje tylko dzieciom uczącym się w szkołach. Programem nie są zatem objęte przedszkolaki ani dzieci w przygotowaniu przedszkolnym (tak zwanej “zerówce”), niezależnie od tego, czy jest ono realizowane w przedszkolu czy w szkole. Dobry Start nie przysługuje również studentom, nawet jeżeli nie ukończyli jeszcze 20 roku życia. 

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 20:41