StoryEditorWaloryzacja renty

Renta socjalna 2024 – są podwyżki!

29.02.2024., 14:00h
Renta socjalna już niebawem, bo w marcu 2024 roku, zostanie poddana waloryzacji. Jaka będzie jej wartość w nowym rozdaniu? Czy istnieje cień szansy, że w przyszłości będzie jeszcze wyższa?

Renta socjalna przysługuje osobom, które są częściowo lub całkowicie niezdolne do podjęcia pracy. Mowa o obywatelach pełnoletnich oraz o kobietach, które wyszły za mąż po ukończeniu 16 lat. Kolejnym warunkiem jest brak:

  • emerytury,
  • uposażenia w stanie spoczynku,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty inwalidzkiej,
  • renty strukturalnej,
  • zasiłku przedemerytalnego,
  • świadczenia przedemerytalnego,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji.

image
Renty i emerytury

Waloryzacja emerytur 2024 coraz bliżej! O ile wzrośnie emerytura?

Świadczenia nie będzie mogła otrzymać osoba, która jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha.

Niezdolność do pracy musi stwierdzić lekarz orzecznik ZUS. Ta niezdolność do pracy powinna nastąpić w wyniku choroby lub wypadku przed ukończeniem 18 lat lub w trakcie nauki szkole, do ukończenia 25. roku życia oraz podczas kontynuacji nauki na studiach doktoranckich lub aspirantury naukowej. Renta jest wypłacana co miesiąc przez ZUS.

Renta socjalna – jaka to kwota?

Obecnie wysokość renty socjalnej to 1588,44 zł. Jednak już niebawem stawka ta będzie wyższa. Po waloryzacji, od marca 2024 roku, wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto. To działanie z urzędu, dlatego nie trzeba składać żadnego wniosku.

Ile będzie wynosić renta socjalna w 2024 roku?

Do Sejmu trafił już projekt zmian do ustawy o rencie socjalnej – został wniesiony w marcu 2023 roku. Projekt zakłada podniesienie renty socjalnej do poziomu pensji minimalnej, która od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca ma wynosić 4300 zł brutto.

Na jaki czas przyznawana jest renta socjalna?

Renta przyznawana jest na stałe, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub na czas określony, gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

Czy przysługuje renta socjalna przy pobieraniu renty rodzinnej?

Łączna kwota renty rodzinnej i socjalnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona, to wysokość renty socjalnej ulegnie obniżeniu. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

Oprac. Angelika Drygas

Fot. envato elements

Źródło: gov.pl, zus.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 12:10