StoryEditorWsparcie dla rodziców

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli 12 tys. zł na dziecko. Komu przysługuje?

20.09.2023., 11:00h
Rozwiązanie to weszło w życie 1 stycznia 2022 roku. Ma ułatwić łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. Dotyczy dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Czym jest RKO i kto może starać się o to wsparcie?

Dostęp do opieki nad maluchami w naszym kraju nie zawsze jest prosty i wielokrotnie staje się przeszkodą na drodze zawodowej. W małych miejscowościach i na wsiach jest najgorzej. Brakuje żłobków i wykwalifikowanych opiekunek. Z tego powodu kobiety rezygnują z pracy, choć wolałyby szybciej powrócić na ścieżkę rozwoju zawodowego.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – na co wykorzystać pieniądze?

Świadczenie może być wykorzystane np. na wynagrodzenie dla niani, opłacenie miejsca w żłobku czy pokrycie kosztów samodzielnej opieki nad małym dzieckiem. Przysługuje od miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – jaka jest wysokość świadczenia?

Maksymalna wysokość tego wsparcia to 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu. Pieniądze trafiają do rodziców w wysokości 500 zł przez 24 miesiące lub 1 000 zł przez 12 miesięcy. Decyzja to sprawa indywidualna. Ta kwota zostanie pomniejszona o 500 zł za każdy miesiąc, jeśli wniosek będzie złożony po upływie określonego czasu. Rodzice sprawujący opiekę naprzemienną otrzymają kapitał opiekuńczy w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i każde kolejne dziecko

Pierwsze dziecko w rodzinie według ZUS-u to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko drugiego rodzica, z którym rodzic wychowuje wspólne dziecko, dziecko przyjęte na wychowanie usankcjonowane wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie.

image

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

FOTO: Envato Elements

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – jak i gdzie złożyć wniosek?

Rozpatrywaniem wniosków i wypłatą pieniędzy zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o RKO składamy w formie elektronicznej, identycznie jak wnioski o świadczenie dobry start, czy Rodzina 500+. Pieniądze zostaną przekazane na wskazane konto.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – kiedy nie przysługuje?

Nie każdy rodzic może otrzymać dodatkowe wsparcie, np. gdy:

  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
  • rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  • rodzicowi lub członkowi  rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – inne formy wsparcia

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewidują również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na dzieci nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. 

image
Pieniądze dla rodzin

800+ stało się faktem! Od kiedy wypłata podwyższonego świadczenia?

Wsparcie przysługuje na wniosek rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Jest skierowane do dziecka nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym, a przebywającym w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  Nie przysługuje na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 35. miesiąca życia. Wsparcie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko.

Oprac. Angelika Drygas

Fot. envato elements

Źródło: zus.pl, gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 13:51