StoryEditorKredyty mieszkaniowe

Wakacje kredytowe 2024: kto i na jakich warunkach może zawiesić spłatę kredytu?

Gdy inflacja i wysokość stóp procentowych zaczęły w Polsce rosnąć z miesiąca na miesiąc, wiele osób popadło w kłopoty ze spłacaniem coraz wyższych rat kredytu. Z pomocą przyszły im wówczas wakacje kredytowe. W 2024 roku również będzie możliwość skorzystania z możliwości zawieszenia rat kredytu. Kto może to zrobić? Jakie są warunki?

Czym są wakacje kredytowe? 

Wakacje kredytowe to forma wsparcia dla kredytobiorców, którzy mają zobowiązanie wobec banku, realizowane w polskiej walucie. Osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy, ale wskutek inflacji oraz podnoszenia stóp procentowych znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z tej możliwości by odzyskać stabilizację. Takie rozwiązanie istnieje w Polsce od kilku lat i rząd zadecydował, że w 2024 roku wakacje kredytowe również będą funkcjonowały. 

Jak działają wakacje kredytowe? 

Osoby, które skorzystają z wakacji kredytowych, będą mogły zawiesić spłatę swojego kredytu. Chodzi konkretnie o zwolnienie z uiszczania raty kapitałowo-odsetkowej (poza ewentualnymi opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu) przez łączny czas 4 miesięcy w roku. Okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona. 

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych? 

Większość warunków, które należy spełnić, by móc skorzystać z wakacji kredytowych, nie uległa zmianie. Tymczasowe zwolnienie ze spłaty kredytu jest dostępne dla osób, które: 

  • posiadają kredyt hipoteczny w złotych, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł, 
  • ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30 proc. dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) - wówczas nie obowiązuje kryterium RdD, 
  • zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r., 
  • kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. 

Wakacje kredytowe 2024: co trzeba wiedzieć? 

5 marca 2024 rząd podjął decyzję, że wakacje kredytowe będą funkcjonowały również w tym roku. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać od 1 maja. W związku z tym, że do tego czasu zakończy się I kwartał 2024, wyjątkowo spłacanie kredytu będzie można zawiesić dwukrotnie w II kwartale roku. W kolejnych kwartałach kredytobiorcom będzie przysługiwać po 1 miesiącu wakacji kredytowych. 

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców? 

Prócz wakacji kredytowych, kredytobiorcy w Polsce mogą skorzystać również z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Przysługuje ona osobom, u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego (próg obniżono z 50 proc.), a miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza 2,5-krotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej (dla gospodarstwa jednoosobowego to 1940 zł, dla gospodarstwa domowego wieloosobowego to 1500 zł pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy). Maksymalnie można uzyskać pomoc w spłacie kredytu w wysokości 120 tys. zł. Maksymalne wsparcie wyniesie 3000 zł, okres pomocy obejmie 40 miesięcy. Wydłużony zostanie okres spłat wsparcia lub pożyczki: obejmie 200 rat.

 

źródło: gov.pl

oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 15:39