StoryEditorWsparcie dla rolników

100 mln złotych na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Kto dostanie z niego pieniądze?

Projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Rolnictwa trafił do konsultacji społecznych. Fundusz miałby zabezpieczać rolników w sytuacji, w której podmiot skupujący płody rolne upadłby lub nie wypłacał należności. Kiedy Fundusz ma szansę ruszyć?

Czemu ma służyć Fundusz Ochrony Rolnictwa? 

Rolnicy, którzy współpracują z podmiotami skupującymi, nierzadko muszą mierzyć się ze stresem, dotyczącym tego, czy pieniądze za sprzedane płody rolne zostaną im wypłacone. W ostatnich latach lista podmiotów, które z różnych powodów nie wypłaciły rolnikom należności, rozrosła się o kilka pozycji. Dla producentów, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, nierzadko oznacza to perspektywę bankructwa. 

Fundusz Ochrony Rolnictwa miałby stanowić zabezpieczenie w takich sytuacjach. Jego celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. 

Prawo przeciwko rolnikowi

Obecnie obowiązujące przepisy nie gwarantują uzyskania zapłaty przez producentów rolnych za sprzedane produkty rolne w sytuacji niewypłacalności skupującego. Odzyskanie pieniędzy na drodze postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie przepisów prawa upadłościowego również nie zawsze jest możliwe

- Zachodzi potrzeba wprowadzenia rozwiązań systemowych umożliwiających producentom rolnym uzyskanie rekompensat w celu kontynuowania przez nich produkcji rolnej, spłaty ciążących na nich zobowiązań lub kredytów oraz na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych rodziny - argumentują pomysłodawcy projektu. 

Jak ma działać Fundusz Ochrony Rolnictwa? 

Powstającym Funduszem Ochrony Rolnictwa ma zarządzać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym, administrowanym przez KOWR. Zadaniem Ośrodka będzie również zapewnienie obsługi prawnej oraz techniczno-biurowej Funduszu, ustalanie planu finansowego Funduszu oraz opracowywanie sprawozdań z jego realizacji. 

Pieniądze na Fundusz pozyskiwane będą w podobny sposób, w jaki obecnie pozyskuje się środki na fundusze promocyjne poszczególnych produktów. Do wpłat, w wysokości 0,25% wartości netto nabywanych produktów rolnych, zobowiązane będą podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obrobienia, przetworzenia lub dalszej odsprzedaży. 

Zgodnie z Ordynacją podatkową, jeżeli podmiot sam określa wysokość zobowiązania to powinien wykazać te dane w deklaracji. Podmiot, składając deklarację będzie na podstawie danych zawartych w deklaracji rejestrowany automatycznie w systemie księgowym i będzie dla tego podmiotu tworzone jego konto rozliczeniowe. Dane pochodzące z deklaracji i wpłat na rachunek Funduszu będą podstawą do prowadzenia rozliczeń podmiotu, w tym określania zaległości podmiotu względem Funduszu. 

Ile pieniędzy rolnik dostanie z FOR? 

Jak szacuje portal Tygodnik Poradnik Rolniczy, roczny budżet Funduszu powinien wynieść co najmniej 167 mln zł. W 2023 roku FOR ma zostać dofinansowany z budżetu państwa kwotą 100 mln zł. Rolnik, któremu na mocy decyzji dyrektora oddziału terenowego KOWR przyznane zostanie prawo do rekompensaty za sprzedane płody rolne, otrzyma pieniądze z tego budżetu. 

Stawka wypłaconego zadośćuczynienia będzie obliczana indywidualnie jako iloczyn określonej przez ministra rolnictwa procentowej stawki rekompensaty i sumy należności netto. Rozporządzenie w tej sprawie będzie ogłaszał minister rolnictwa do 31 maja każdego roku. 

Kiedy powstanie Fundusz Ochrony Rolnictwa? 

Ze względu na dofinansowanie FOR znaczną kwotą z budżetu państwa, na taką formę działalności pomocowej zgodę wyrazić musi Komisja Europejska. Pomysłodawcy zaproponowali, by nowe prawo weszło w życie 1 lipca 2023 r., co byłoby także oficjalnym początkiem działań FOR. To, czy tak się stanie, pozostaje teraz w rękach KE.

Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Tygodnik Poradnik Rolniczy: Niedługo ruszy Fundusz Ochrony Rolnictwa. Kiedy rolnik dostanie z niego pieniądze?

 

oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. lipiec 2024 16:16