StoryEditorPieniądze dla rolnictwa

Dotacje dla rolników 2023. Kiedy nabór wniosków na pomoc dla małych gospodarstw?

Już niebawem ARiMR zacznie przyjmować pierwsze wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Wiadomo, kiedy ruszą tury wnioskowania na poszczególne programy wsparcia. Jaki jest harmonogram? O czym muszą pamiętać rolnicy?

Co się zmieni w płatnościach bezpośrednich? 

Od 2023 roku dopłaty bezpośrednie przyznawane są na nowych zasadach. Wielu rolników nie zdążyło się jeszcze z nimi zapoznać. Można to zrobić na przykład na specjalnych spotkaniach, organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całym kraju. 

Wśród nowości w dopłatach bezpośrednich znalazły się między innymi ekoschematy, które nie są automatycznie przypisywane we wniosku. Trzeba o nie wystąpić. 

- Niektóre ekoschematy są trudniejsze, a niektóre łatwiejsze. Na przykład bardzo prosty jest plan nawożenia z wapnowaniem, gdzie można uzyskać dodatkowo 300 zł do hektara. Trudno więc z tego zrezygnować, ale trzeba wiedzieć, jak ubiegać się o te pieniądze – zwraca uwagę minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk. 

O jakie dopłaty dla rolników można się starać w marcu 2023? 

Pierwsze wnioski na nowych zasadach przyjmowane będą w ARiMR już od 15 marca. W tym terminie ruszy wnioskowanie w następujących kategoriach: 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE/WSPARCIE OBSZAROWE: 

I.1 Podstawowe wsparcie dochodów 

I.2 Płatność redystrybucyjna 

I.3 Płatność dla młodych rolników 

I.4.1 – I.4.6 Ekoschematy: 

 • Obszary z roślinami miododajnymi, 
 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, 
 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR, 
 • Biologiczna ochrona upraw, 
 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, 
 • Dobrostan zwierząt. 

I.5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją: 

 • do krów, 
 • młodego bydła, 
 • owiec, 
 • kóz, 
 • buraków cukrowych, 
 • chmielu, 
 • lnu, 
 • konopi włóknistych, 
 • pomidorów. 
 • truskawek, 
 • ziemniaków skrobiowych, 
 • roślin pastewnych, 
 • roślin strączkowych na nasiona. 

I.8.1- I.8.7 Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne: 

 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000, 
 • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000, 
 • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000, 
 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, 
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, 
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, 
 • Bioróżnorodność na gruntach ornych. 

I.8.8 Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych 

I.8.11 Rolnictwo ekologiczne 

I.9 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) 

 • Zobowiązania PROW 2014-2020 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 - Rolnictwo ekologiczne 
 • Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020)  
 • Przejściowe wsparcie krajowe (Uzupełniająca Płatność Podstawowa i płatność niezwiązana do tytoniu)  

Harmonogram wnioskowania o dopłaty dla rolników w 2023 roku 

Harmonogram składania pozostałych wniosków przedstawia się następująco: 

I.10.11 Zalesianie gruntów rolnych - II kwartał 

I.10.12 Tworzenie zadrzewień śródpolnych - II kwartał 

I.10.13 Zakładanie systemów rolno-leśnych - II kwartał 

I.10.14 Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych - II kwartał 

Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2004-2006) - II kwartał  

INTERWENCJE SEKTOROWE (PRODUKTY PSZCZELE) 

I.6.1 Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej - IV kwartał 

I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych - II i IV kwartał 

I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi - II i IV kwartał 

I.6.4 Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej - IV kwartał 

I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół - II i IV kwartał 

I.6.6 Wsparcie naukowo-badawcze - IV kwartał 

I.6.7 Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - IV kwartał 

INTERWENCJE SEKTOROWE (OWOCE I WARZYWA) 

I.7.1 Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw - IV kwartał 

I.7.2 Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw - IV kwartał 

I.7.3 Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw - IV kwartał 

I.7.4 Wycofanie z rynku owoców i warzyw - IV kwartał 

I.7.5 Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu - IV kwartał 

I.7.6 Badania i rozwój - IV kwartał 

INWESTYCJE I ROZWÓJ GOSPODARSTW 

I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja) - IV kwartał 

I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej - IV kwartał 

I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF - III kwartał 

I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (dotacja wynosi 100 tys. zł lub 120 tys. zł w przypadku gospodarstwa ekologicznego) - III kwartał 

I.11 Premie dla młodych rolników (premia, o którą będą mogli starać się gospodarze wynosi 200 tys. zł. Zostanie wypłacona w dwóch ratach)- II kwartał 

WSPÓŁPRACA/ROZWÓJ LOKALNY 

I.13.1 LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) - IV kwartał 

I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych - III kwartał 

I.13.3 Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności - IV kwartał 

TRANSFER WIEDZY I DORADZTWO 

I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1 Szkolenie podstawowe dla rolników) - II kwartał 

I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 1 Kompleksowe programy doradcze - beneficjent dedykowany) - II kwartał 

I.14.3 Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych - beneficjent dedykowany) - II kwartał 

 

Więcej na temat dopłat przeczytasz na portalu Tygodnik Poradnik Rolniczy: Harmonogram naborów 2023-2027. Kiedy premia dla młodego rolnika i dotacje na małe gospodarstwa?

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. lipiec 2024 04:58