StoryEditorDotacje

Dotacje na płyty obornikowe: rolnik może dostać do 150 tys. zł. Ruszył nabór

Trwa nabór wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Ile pieniędzy mogą otrzymać rolnicy z ARiMR?

Środki pieniężne na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” pochodzą z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków, który rozpoczął się 25 października 2023 r., ma potrwać do 24 listopada 2023 r.

Którzy rolnicy mogą ubiegać się o dotacje na płyty obornikowe?

Pieniądze na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” będą wypłacane rolnikom, którzy:

 • są posiadaczami gospodarstwa rolnego,
 • prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Kto nie otrzyma wsparcia?

Wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” nie będzie wypłacane rolnikom, którzy gospodarstwa wymagają pozwoleń zintegrowanych, czyli takie, które:

 • prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk,
 • prowadzą chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk, powyżej 30 kg lub 750 stanowisk macior.

Na co rolnik może przeznaczyć dofinansowanie?

Rolnik może otrzymać dofinansowanie na:

 1. budowę, przebudowę lub zakup:
 • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
 • płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych,
 • zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek (ten rodzaj pomocy przysługuje wyłącznie młodemu rolnikowi)

      2. zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,

      3. zakup nowych maszyn lub urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych,

      4. koszty ogólne.

Jak wysokie są dotacje na zakup maszyny do aplikacji nawozów oraz płyty obornikowe i kiszonkowe?

Pomoc, którą otrzyma rolnik, może maksymalnie wynosić 150 tys. zł na jedno gospodarstwo rolne. Warto zaznaczyć, że pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, czyli:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,
 • 50% kosztów w przypadku pozostałych beneficjentów.

Rolnik otrzyma również pomoc za wykonanie (budowę) nowych płyt lub zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych w formie standardowych stawek jednostkowych.

Standardowa stawka jednostkowa za budowę:

 • płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych powierzchni: do 100 m2 – wynosi 575 zł/m2, powyżej 100 m2 – 465 zł/m2,
 • zamkniętego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej: do 50 m3 – 1280 zł/m3, powyżej 50 do 100 m3 – 930 zł/m3, powyżej 100 m3 – 690 zł/m3,
 • otwartego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej: do 50 m3 – 980 zł/m3, powyżej 50 do 100 m3 – 670 zł/m3, powyżej 100 m3 – 575 zł/m3,
 • zbiornika na gnojowicę z zadaszeniem o pojemności użytkowej: do 500 m3 – 655 zł/m3, powyżej 500 do 1000 m3 – 335 zł/m3, powyżej 1000 m3 –195 zł/m3,
 • zbiornika na gnojowicę bez zadaszenia o pojemności użytkowej do 500 m3 – 465 zł/m3, powyżej 500 do 1000 m3 – 275 zł/m3, powyżej 1000 m3 –165 zł/m3.

Kwoty pomocy w przypadku standardowych stawek jednostkowych wypłacone są do wysokości odpowiednio 60% lub 50% ustalonych stawek jednostkowych.

Gdzie można złożyć wniosek o dotacje?

Każdy rolnik na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa znajdzie informacje dotyczące przyznania pomocy, a także formularze wybranych załączników do wniosku oraz instrukcję wypełniania.

Chcesz wypełnić formularz? Kliknij tutaj.

W jaki sposób złożyć wniosek o dotacje?

Rolnicy zainteresowani złożeniem wniosków o dotacje mogą to zrobić:

 • za pośrednictwem biura powiatowego Agencji,
 • wysyłając rejestrowaną przesyłkę pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, ale tylko w przypadku gdy w komunikacie zamieszczonym na stronie ARiMR umożliwiono wybór tej opcji.

Ile czasu mają rolnicy na zapewnienie miejsca do przechowywania nawozów naturalnych?

Rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, są zobowiązani do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych we wskazanym programie w terminie do 31 grudnia 2024 r.

W nieco innej sytuacji są rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. Oni musieli spełnić powyższy wymóg do 31 grudnia 2021 r., w związku z czym, w trwającym naborze o inwestycje w takim zakresie mogą ubiegać się wyłącznie młodzi rolnicy w terminie 24 miesięcy od dnia objęcia przez nich gospodarstw. Ten termin obowiązuje również realizację inwestycji w zakresie przechowywania kiszonek.

image
Dopłaty bezpośrednie 2023

Ekoschematy: rolnicy nie dostaną zaliczek za 2023 rok!

Opracowano na podstawie „Tygodnika Poradnika Rolniczego"

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. grudzień 2023 05:50