StoryEditorAnkieta o zawodach

Rolnicy wśród osób, które najbardziej poświęcają swoje zdrowie dla pracy

Praca rolnika jest wymagająca. Nie zawsze wygląda jak z bajek o życiu na farmie – realia to raczej zmęczenie, wiele godzin na nogach lub za kierownicą ciągnika, brak urlopu czy wakacji. Jak pokazują najnowsze badania, rolnicy uchodzą za grupę, która poświęca zdrowie dla pracy. Jak Polacy patrzą na ten zawód? Jak oceniają inne grupy zawodowe?

Jak Polacy oceniają poszczególne grupy zawodowe? 

Autorzy serwisu CVeasy.pl przeprowadzili badania, mające określić, jak Polacy oceniają konkretne grupy zawodowe oraz stanowiska, związane z poszczególnymi branżami. W badaniach wzięło udział prawie 600 osób z całego kraju. Jak się okazuje, Polacy są dość krytycznie nastawieni do niektórych zjawisk na rynku pracy. Sądzą między innymi, że szkoła nie przygotowuje nas do aktywności zawodowej. Mają też swoje typy, jeżeli chodzi o dobrze opłacane zawody i stanowiska. 

Kto według Polaków zarabia najlepiej? 

Wyniki ankiety pokazały między innymi jakie zawody są według Polaków najlepiej płatne. Ankietowani zadeklarowali, że dziś opłaca się zostać specjalistą z zakresu IT. Z ich odpowiedzi wynika, że za dobrze płatne zawody uchodzą także dentysta i chirurg oraz stanowiska powiązane z branżą prawną - zwłaszcza adwokat i notariusz. Jako grupę, która zarabia najwięcej, wskazywano wszystkich przełożonych, dyrektorów i prezesów. 

W jakim zawodzie zarabia się za mało? 

Na tym pytania dotyczące zarobków się nie skończyły. Ankietowani określali także, w jakim zawodzie według nich zarabia się za mało, a w jakim za dużo w porównaniu do wymaganych kompetencji czy stawianych przed pracownikiem zadań. Jak się okazało, za grupę, która zarabia za mało, najczęściej Polacy uznają nauczycieli. Na dalszych miejscach znaleźli się pracownicy porządkowi, budowlańcy i pracownicy medyczni, w tym pielęgniarze i ratownicy. 

Na drugim końcu skali umiejscowiono zawody, w których zarabia się za dużo. Ankietowani uznali, że za wysokie są dochody polityków, duchownych, dyrektorów oraz twórców internetowych. 

Czy zarobki w Polsce są krzywdzące? 

Według 7 na 10 ankietowanych, zarobki oferowane na polskim rynku pracy są za niskie w stosunku do wykonywanych obowiązków. 

- W mojej opinii szczególnie trudne do zaakceptowania są kilkukrotnie niższe wynagrodzenia w Polsce w stosunku do większości krajów europejskich, przy nieznacznie niższych, a w wielu przypadkach podobnych lub wyższych cenach dóbr i usług. Taka dysproporcja dochodów i wydatków powoduje frustrację i obniżenie motywacji do działania – tłumaczy w rozmowie z CVeasy dr inż. Artur Gajdos, ekspert analiz rynku pracy. 

Jakie są najbardziej stresujące zawody? 

W przeprowadzonej przez portal CVeasy ankiecie padły także pytania o to, jaki zawód jest najbardziej stresujący. Zdaniem ankietowanych, z dużym obciążeniem psychicznym w pracy muszą radzić sobie lekarze, policjanci, górnicy, strażacy i nauczyciele. Z kolei w kategorii obciążeń fizycznych za wyjątkowo narażone grupy uznano górników, pomocników na budowie oraz wykwalifikowanych robotników. 

Jak Polacy oceniają zawód rolnika? 

Z odpowiedzi ankietowanych można wyciągnąć także pewne wnioski na temat tego, jak społeczeństwo postrzega rolników. Ankietowani zadeklarowali bowiem, że przedstawiciele tego zawodu bardzo często muszą poświęcać swoje zdrowie dla pracy. W tej grupie znaleźli się także sprzątacze oraz konserwatorzy. Jak pokazały badania, rolnik indywidualny nie jest postrzegany jako zawód przyszłości. Ankietowani podobnie oceniają również zawody pielęgniarza, niewykwalifikowanego robotnika, ochroniarza, magazyniera, kelnera i ładowacza nieczystości.

 

źródło: CVeasy

oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. maj 2024 19:57