StoryEditorWiadomości rolnicze

Ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie 2023. Co warto wiedzieć?

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. W tym roku po raz pierwszy będą one przyznawane w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, a co za tym idzie - nastąpiły pewne zmiany w porównaniu do poprzednich lat. Co trzeba wiedzieć?

Jak wnioskować o dopłaty bezpośrednie? 

W tym roku po raz kolejny wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Należy je składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez aplikację eWniosek Plus. Rolnicy, którzy nie korzystają z komputerów, mogą zgłosić się do pracowników ARiMR po pomoc lub zadzwonić na infolinię pod numer 800 38 00 84 lub 22 5950611, w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00. Instrukcja składania wniosków dostępna jest również na stronie internetowej ARiMR. 

Na co można dostać pieniądze w ramach płatności bezpośrednich? 

Lista działań, na które można otrzymać pieniądze, jest całkiem obszerna. Wśród nich znalazły się także ekoschematy. W trakcie obecnej tury można składać wnioski o przyznanie: 

 • płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (ekoschematów), wsparcia dochodów związanego z produkcją: do krów, bydła, owiec, kóz, buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona; 
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającej płatności podstawowej, płatności niezwiązanej do tytoniu; 
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW); 
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020) w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, pakietu 5 lub pakietu 6; 
 • płatności ekologicznej (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020) w tym: premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych; 
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym płatności za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, interwencji 2 lub interwencji 5; 
 • płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych; 
 • pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę; 
 • premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020); 
 • premii z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020); 
 • pierwszej premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027). 

Płatności bezpośrednie 2023: co się zmieniło? 

ARiMR uprzedza, że w porównaniu z ubiegłymi latami kilka kwestii uległo zmianie. Rolnicy powinni pamiętać, że od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba spełnić kryteria rolnika aktywnego zawodowo (być w poprzednim roku beneficjentem płatności bezpośrednich nieprzekraczających kwoty 5 tys. euro) oraz stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia). 

Zmianie uległ także dolny próg powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Dawniej było to 3 ha, jednak granica została obniżona i od tego roku wynosi tylko 1 ha. Płatność przyznawana jest do pierwszych 30 ha. Z kolei dla uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których przyznawana jest płatność. Dotychczas obowiązywał limit na poziomie 50 ha. 

Nowością w tegorocznym naborze są także płatności w ramach ekoschematów. ARiMR szczególnie zachęca, by wnioskować o te dopłaty, jednak warto pamiętać, że nie zostaną one dopisane do wniosku automatycznie. Należy zawnioskować o nie samodzielnie, zaznaczając w odpowiednim oknie podczas wypełniania dokumentów.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 11:50