StoryEditorWspólna Polityka Rolna

Dotacje z Planu Strategicznego WPR: kiedy można będzie składać wnioski?

W Sejmie trwają zaawansowane prace nad planem Wspólnej Polityki Rolnej. Pod koniec stycznia politycy przyjęli ustawę o Planie Strategicznym, dzięki czemu możliwe będzie rozdysponowanie dotacji w łącznej wysokości 25 mld euro. Kto i na co może dostać pieniądze?

Czym jest Plan Strategiczny WPR? 

Zaakceptowany w Sejmie Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej został opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa. Ma służyć wzmacnianiu i rozwojowi tej branży w Polsce w kolejnych latach, a także rozwojowi obszarów wiejskich ze szczególnym naciskiem na cyfryzację oraz działania proekologiczne. 

— Plan Strategiczny wiąże się z zupełnie nowym podejściem do wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. W jednym dokumencie ujęte zostały zarówno interwencje w formie płatności bezpośrednich, interwencje sektorowe, I filar WPR, jak i interwencje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, pomoc techniczna, czyli II filar WPR, a także przejściowe wsparcie krajowe finansowane ze źródeł budżetowych — wyjaśniał w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

Jak będą wypłacane pieniądze z WPR? 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za wypłacanie pieniędzy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolę instytucji pośredniczących oraz podmiotów wdrażających będą pełniły z kolei samorządy województw

O pieniądze z WPR będzie można ubiegać się dwiema ścieżkami

  • na podstawie umowy o przyznaniu pomocy; 
  • w drodze decyzji administracyjnej. 

W pierwszym przypadku finanse są przyznawane, jeżeli wnioskujący spełni wszystkie warunki jej przyznania, opisane w określonych przepisach. Z kolei w drodze decyzji administracyjnej przyznawane będą płatności w ramach wsparcia bezpośredniego

  • podstawowe wsparcie dochodów – odpowiednik obecnie obowiązującej jednolitej płatności obszarowej; 
  • płatność redystrybucyjna; 
  • płatność dla młodych rolników; 
  • wsparcie związane z produkcją przyznawane w 13 sektorach: 

- w czterech sektorach produkcji zwierzęcej: młode bydło, krowy, owce, kozy

- oraz w dziewięciu sektorach produkcji roślinnej obejmujących: rośliny strączkowe na nasiona, rośliny pastewne, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, chmiel, len i konopie włókniste

Na co można dostać wsparcie z II filara WPR? 

II filar Wspólnej Polityki Rolnej sfinansuje między innymi

  • płatności ONW, 
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, 
  • płatności ekologiczne i premie z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych, 
  • wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. 

Kiedy będą wypłacane pieniądze z WPR? 

Politykom w Sejmie zależało na tym, by jak najszybciej przyjąć ustawę o Planie Strategicznym WPR, gdyż harmonogram przewiduje rozpoczęcie naboru wniosków na 15 marca. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaliczki będą wypłacane od 1 października, a całość wypłat będzie przekazywana rolnikom od 1 grudnia. 

Więcej na temat dopłat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przeczytasz na portalu Top Agrar: 25 mld euro dotacji w Planie Strategicznym WPR – jak rolnicy będą mogli skorzystać z tych pieniędzy? 

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 03:36