StoryEditorPaliwo rolnicze

O ile wzrośnie zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2023?

Rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie podniesienia stawki zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników w 2023 roku. O zwrot będą mogli ubiegać się także producenci trzody chlewnej. Jak zmienią się stawki? Kiedy składać wnioski?

Ile pieniędzy trafi do rolników? 

Łącznie na pokrycie kosztów zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze rząd przeznaczył w 2023 roku 1,34 mld zł. Jednak do rolników nie trafi wcale całość tej kwoty. 26 mln zł otrzymają jednostki samorządu terytorialnego. Te pieniądze mają pokryć ponoszone przez nie koszty realizacji zadania. Pozostały 1,314 mld zł przeznaczony zostanie na wypłaty dla rolników. 

Rewolucja w zwrocie akcyzy: od teraz także dla hodowców świń 

Prócz nowych stawek zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników, producentów rolnych czeka jeszcze jedna duża zmiana. Od 2023 roku o zwrot kosztów paliwa rolniczego będą mogli wnioskować także producenci trzody chlewnej, czyli grupa, która w ostatnich latach mocno ucierpiała ze względu na ASF oraz rosnące koszty produkcji. 

- W ostatnim czasie w związku z inwazją Rosji na Ukrainę drastycznie wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji świń powoduje, że produkcja ta staje się coraz mniej opłacalna. W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej świni, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji świń - informuje wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik w zapowiedzi nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników. 

Do tej pory z tej ugli mogli korzystać tylko hodowcy bydła. 

Jakie będą stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 roku? 

W 2022 roku podniesiono stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do poziomu 1 zł do 1 l. Jednak 2023 rok przyniesie kolejną podwyżkę. W projekcie rozporządzenia zaproponowano kwotę 1,20 zł do 1 l paliwa

Jakie są limity zwrotu podatku akcyzowego? 

Warto pamiętać, że rolników obowiązują roczne limity kwoty zwrotu podatku akcyzowego. W zależności od tego, czy gospodarz prowadzi produkcję roślinną czy zwierzęcą, limity te oblicza się nieco inaczej. Dla produkcji roślinnej należy pomnożyć ilość hektarów użytkowych razy 110 zł, według wzoru: 

  • Ilość ha użytkowych * 110 zł = limit zwrotu akcyzy. 

Z kolei wzór dla produkcji zwierzęcej przedstawia się następująco: 

  • Liczba Dużych Jednostek Przeliczeniowych * 40 zł = limit zwrotu akcyzy. 

Gdzie i kiedy składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? 

W trakcie roku kalendarzowego rolnicy mają dwa terminy na złożenie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo. Pierwszy z nich trwa od 1 do 28 lutego, kiedy należy składać dokumenty wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Drugi termin to okres od 1 do 31 sierpnia. Wówczas należy złożyć dokumenty za zakup paliwa pomiędzy 1 lutego 2023 r. a 31 lipca 2023 r. 

Wnioski należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Jeśli rolnik posiada grunty w różnych gminach, musi złożyć kilka wniosków w odpowiednich urzędach. 

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 03:21