StoryEditorNowa kwalifikacja hektarów

Sprawdź, które ziemie będą uznawane za hektary kwalifikowane

12.02.2023., 18:00h
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło nowy projekt, dotyczący szczegółowych warunków, na podstawie których grunty będą uznawane za kwalifikowane hektary. Doprecyzowano również zabezpieczenie, dzięki któremu płatności bezpośrednie nie będą przyznawane do gruntów niestanowiących kwalifikujących się hektarów.

Jakie zmiany wprowadzono w projekcie?

Dzięki wprowadzonym zmianom w projekcie ustawy będącej wykonaniem upoważnienia ujętego w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 dookreślono:

 • które z użytków rolnych będą kwalifikowane do wsparcia dopłatami bezpośrednimi, co określono na podstawie sposobu użytkowania gruntów w Polsce,
 • prawo, na mocy którego rolnicy powinni otrzymywać wsparcie na dany użytek rolny, będący w ich posiadaniu, gdzie rozwijają swoją produkcję rolną,
 • decyzję, zgodnie z którą użytki rolne wykorzystywane do działalności pozarolniczej również będą podlegały dopłatom bezpośrednim, ale pod warunkiem, że w większym stopniu będą wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej.

Kiedy obszar, podlegający kwalifikacji nie będzie zmniejszany?

Zgodnie z decyzją prawodawcy z UE obszar podlegający kwalifikacji nie będzie ulegał zmniejszeniu, podczas gdy:

 • zostaną wdrożone określone zasady warunkowości oraz ekoschematów w ramach płatności bezpośrednich,
 • będą podlegały niektórym wymogom unijnym związanym z ochroną środowiska,
 • będą zalesione w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich, w tym w ramach programów krajowych adekwatnych do przepisów,
 • będzie objęty poszczególnymi zobowiązaniami dotyczącymi odłogowania.

Jakie dodatkowe obszary zostaną objęte kwalifikacją?

W ramach projektu do obszarów zaliczanych do objętych kosztami kwalifikowanymi zostaną włączone elementy chronione w ramach warunkowości, czyli:

 • drzewa będące pomnikami przyrody,
 • oczka wodne o powierzchni mniejszej niż 100 m2,
 • rowy o szerokości mniejszej niż 2 m.

Wśród dodatkowych propozycji związanych ze zwiększeniem zakresu obszarów podlegających kwalifikacji, które zostały włączone do rozporządzenia, znalazły się również:

 • oczka wodne inne niż oczka wodne podlegające obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m², co oznacza, że jako kwalifikujący się hektar mogą zostać uznane oczka, których łączna powierzchnia wynosi 200 m², pod warunkiem, że pojedyncza powierzchnia jest mniejsza niż 100 m²,
 • zadrzewienia śródpolne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m²,
 • rozproszone drzewa znajdujące się na użytkach rolnych, które nie są drzewami owocowymi, ale ich łączna powierzchnia jest mniejsza niż 100 szt. pod warunkiem, że komplikują one prowadzenie działalności rolniczej na podanym terenie, jednak w tym przypadku przepisy znowelizowanej ustawy nie będą obowiązywały, ponieważ systemy rolno-leśne podlegają interwencji "Zakładanie systemów rolno-leśnych",
 • nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty i ściany tarasów, których ogólna szerokość nie przekracza 2 m.

Dlaczego te tereny miałyby podlegać kwalifikacji?

Decyzja o wyborze powyższych elementów do uwzględnienia w rozporządzeniu wiąże się z ich znaczeniem dla polskiego krajobrazu i użytkowaniem przez rolników.

Wskazane do objęcia kwalifikacją tereny stanowią urozmaicenie krajobrazu polnego. Zamieszkiwane przez zwierzęta i mikroorganizmy są ich ostoją. Ponadto uwzględnione zostały drogi gruntowe, które umożliwiają dojazd do posesji. Ze względu na to, że nie są wydzielane geodezyjnie, mogą być uznawane za szerokie miedze.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: wir.org.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. czerwiec 2024 13:31