StoryEditorEkoschematy

Czy rolnikowi opłaca się inwestować w ekoschemat dobrostan zwierząt?

Jednym z filarów Wspólnej Polityki Rolnej są ekoschematy. To właśnie w ich ramach rolnicy będą mogli otrzymać dofinansowania na różnorodne działania w gospodarstwie. Jeden z ekoschematów dotyczy dobrostanu zwierząt. Czy to się opłaca?

Czego dotyczą ekoschematy? 

Ekoschematy to forma uzyskania płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Chodzi o to, by zmotywować rolników do podejmowania działań ponad niezbędne minimum. Co więcej, ekoschematy mają również łagodzić zmiany klimatu i wspierać zrównoważony rozwój oraz ochronę zasobów naturalnych. 

Ekoschematy obszarowe obejmują kilka kategorii: 

 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, 
 • Obszary z roślinami miododajnymi, 
 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, 
 • Biologiczna ochrona upraw, 
 • Retencjonowanie wody na TUZ, 
 • Dobrostan zwierząt. 

Jakie zwierzęta obejmuje ekoschemat o dobrostanie? 

Wśród ekoschematów znalazł się także ten, który ma zrekompensować rolnikom dodatkowe koszty i ewentualne utracone dochody, związane z zapewnieniem zwierzętom hodowlanym podwyższonego dobrostanu. Od 2023 roku lista zwierząt, objętych możliwością dofinansowania, została rozszerzona. Obejmuje następujące gatunki: 

 • świnie (lochy i tuczniki), 
 • krowy mleczne i krowy mamki, 
 • owce, 
 • bydło opasowe, 
 • kury nioski, 
 • kurczęta brojlery, 
 • indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, 
 • konie, 
 • kozy. 

Dobrostan zwierząt: co trzeba zrobić, by dostać pieniądze?

W zależności od gatunku zwierząt hodowlanych, którymi zajmuje się dane gospodarstwo, rolnik musi spełnić inne wymagania. Dla przykładu, lochom czy tucznikom należy zapewnić powierzchnię bytową zwiększoną o co najmniej 20 proc., z kolei krowom mlecznym trzeba nie tylko zwiększyć powierzchnię bytową, ale dodatkowo zapewnić co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym, bez uwięzi (przez min. 6 godz. dziennie). 

Infomacje co do poszczególnych wymogów, stawianych rolnikowi ubiegającemu się o pieniądze z ekoschematów, dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Czy dobrostan zwierząt opłaci się rolnikowi? 

Wielkopolska Izba Rolnicza przeprowadziła teoretyczne kalkulacje, dotyczące tego, czy na poszczególnych ekoschematach rolnik może zarobić. Przeanalizowano także ekoschemat dobrostan zwierząt na przykładzie loch. 

Przeczytaj więcej: Ile rolnik może naprawdę zarobić na ekoschematach? Wyliczenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

Spełniając podstawowe założenie, czyli zapewniając lochom powierzchnię bytową większą o 20 proc., rolnik otrzyma 3,9 pkt do każdej lochy, co oznacza dopłatę w wysokości 390 zł rocznie. 

“Załóżmy, że w gospodarstwie utrzymywanych jest 30 loch w cyklu zamkniętym. Realizacja wariantu, jeśli nie mamy dodatkowej powierzchni i nie chcemy inwestować, spowoduje spadek obsady o 20% - czyli o 6 loch. A zatem do pozostałych 24 loch otrzymamy dopłatę w wysokości 9 360 zł. Po stronie kosztów musimy wyliczyć spadek dochodu wynikający z mniejszej obsady. Zakładając, że sprzedajemy 24 tuczniki od 1 lochy, to różnica w sprzedaży wyniesie 144 sztuki. Dalej zakładając, że w dzisiejszych realiach, rolnik w cyklu zamkniętym jest w stanie zarobić około 30 gr na 1 kg żywca, to w wyniku rozrzedzenia stada zyski spadną nam o około 5 184 zł rocznie. Porównując to z dopłatą dobrostanową, nasz przychód będzie większy o około 4 176 zł” - możemy przeczytać w analizie, zamieszczonej na stronie WIR. 

Izba podkreśla, że w warunkach wysokiej opłacalności chowu świń ten ekoschemat jest nieatrakcyjny. Nie musi tak jednak być w każdym gospodarstwie i w każdej hodowli. Z tego powodu eksperci zalecają indywidualne analizy poszczególnych wariantów, gdyż dopiero na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie, czy przystąpienie do programu i realizacja ekoschematu przyniosą większy zysk, niż prowadzenie produkcji w dotychczasowych warunkach. 

Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Top Agarar: Dobrostan jako ekoschemat – czy to się opłaci?

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. luty 2024 18:18