StoryEditorPowodzenia!

Egzamin ósmoklasisty 2024 – na kiedy jest zaplanowany?

14.04.2024., 14:00h
Egzamin ósmoklasisty to taki pierwszy ważny egzamin w życiu każdego ucznia szkoły podstawowej. Sprawdza wiedzę i jest pomostem do przejścia na kolejny poziom nauczania – szkoły ponadpodstawowej. Jak wypada w 2024 roku?

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia Ministra edukacji i nauki z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – jakie przedmioty uczniowie muszą zdać?

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie będą weryfikować swoją wiedzę z trzech przedmiotów:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego (może to być: język: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski).

Egzamin ósmoklasisty 2024 – harmonogram

Harmonogram egzaminów przedstawia się następująco:

 • 14 maja 2024 – język polski, godz. 9:00, czas trwania 120 minut,
 • 15 maja 2024 – matematyka, godz. 9:00, czas trwania 100 minut,
 • 16 maja 2024 – język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania 90 minut.

image
Egzamin dojrzałości

Matura 2024 – kiedy są egzaminy?

Zdarzają się sytuacje losowe jak: choroba lub problemy rodzinne uniemożliwiające uczniom podejście do egzaminu. Stąd możliwość napisania tego ważnego sprawdzianu w innym terminie:

 • 10 czerwca 2024 godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego,
 • 11 czerwca 2024 godz. 9.00 – egzamin z matematyki,
 • 12 czerwca 2024 godz. 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 roku.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – podstawowe zasady

Na stronie rządowej znajdziemy regulamn egzamin, obejmuje on następujące zagadanienia, np.

 • podczas egzaminu zdający siedzi przy osobnym stoliku,
 • uczniowie mogą wnieść ze sobą wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych i ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę oraz małą butelkę wody,
 • do sali nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych,
 • zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną).

Oprac. Angelika Drygas

fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. maj 2024 05:01