StoryEditorSłużba wojskowa

Czy kobiety ze wsi będą powołane do wojska w 2023?

W kwietniu rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2004, jednak wezwanie na komisję lekarską otrzymają również niektóre kobiety! Kto może się spodziewać zawiadomienia z wojska?

Co trzeba ze sobą wziąć na komisję wojskową? 

Osoby, które otrzymają wezwanie do stawienia się przed komisją wojskową, dostaną informację o godzinie i miejscu, w które powinny się zgłosić. W wyznaczonym terminie należy przyjść w wyznaczone miejsce, zabierając ze sobą: 

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, 
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność wraz z dokumentacją medyczną, 
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie o kontynuacji nauki. 

Kto dostanie wezwanie na komisję wojskową w 2023 roku? 

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku obejmie przede wszystkim mężczyzn, urodzonych w 2004 roku. Jednak również starsi, urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, mogą spodziewać się wezwania. Otrzymają je też kobiety, jednak nie wszystkie. Wezwania na komisję mogą się spodziewać panie urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. 

Prócz wymienionych, kwalifikacja wojskowa obejmie także: 

  • osoby, które w latach 2021-2022: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz osoby, które zostały uznane przez powiatowe  komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej; 
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej. 

Czy stawienie się na komisję wojskową jest obowiązkowe? 

Na wezwanie z komisji wojskowej należy obowiązkowo odpowiedzieć. W sytuacji, gdy wezwany nie pojawi się w wyznaczonym miejscu i czasie bez konkretnej przyczyny, może otrzymać karę grzywny. 

“Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” - informuje Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP. 

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. czerwiec 2024 12:45