StoryEditorSprawdź terminy!

Kto będzie musiał wymienić dowód w 2024 roku? Uważaj na wysokie kary!

08.01.2024., 11:00h
Dowód osobisty to podstawowy dokument obywatela Polski. Niestety, ma swój termin ważności i po jakimś czasie ulega przeterminowaniu! Za brak ważnego dowodu grożą wysokie kary pieniężne.

W 2024 roku wielu Polaków musi wymienić dowód osobisty. Za korzystanie z nieważnego dokumentu można zapłacić niemałe kwoty – dlatego warto spojrzeć na datę ważności swojego dokumentu. Kto powinien udać się do właściwego urzędu w 2024 roku?

Dowód osobisty w 2024 roku

Za pomocą dowodu potwierdzamy swoją tożsamość na terenie kraju – przydaje się on również w czasie podróżowania. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. Osobom, które ukończyły 12 lat, wydawane są dowody z odciskami palców i podpisem. 

Jak długo ważny jest dowód osobisty?

Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) jest ważny przez:

  • 10 lat – dla osób w wieku od 12 lat,
  • 5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,
  • 12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.

Kiedy trzeba wymienić dowód osobisty?

Jest kilka sytuacji. Przede wszystkim, jeśli zmienią się dane osobowe w dowodzie osobistym, na przykład nazwisko, gdy uległ on zniszczeniu lub obywatel padł ofiarą kradzieży danych osobowych. Zgodnie z art. 42 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osoba, która utraciła dowód osobisty, musi natychmiast zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. W razie odnalezienia dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony, należy także niezwłocznie powiadomić organ gminy, w którym złożono wniosek o wydanie nowego dowodu. Jeśli został już wydany nowy dowód, a zaginiony odnajdzie się, należy zwrócić ten, który został znaleziony, a zachować nowy.

Jakie kary za posługiwanie się starym dowodem osobistym?

Za brak ważnego dowodu osobistego grożą wysokie kary finansowe. Kwoty sięgają nawet 5 tys. zł. Widmo takiej grzywny powinno skłonić wszystkich do upewnienia się, kiedy upływa termin ważności dokumentu.

Gdzie zgłosić zagubienie dowodu osobistego?

Najlepiej udać się na policję. Dzięki temu nie będzie trzeba dodatkowo zgłaszać tego faktu w urzędzie gminy lub przez internet. Dowód szybko zostanie unieważniony. Należy także dodatkow zgłosić kradzież lub zagubienie dowodu w dowolnym banku, aby ochronić się przed oszustami. Gdy ktoś nieprawnie wykorzysta dane osobowe, warto zgłosić się do urzędu gminy lub przez internet – dowód zostanie unieważniony. Dowód można też zawiesić na 14 dni kalendarzowych (np. w przypadku podejrzenia o zgubienie).

Dowód osobisty – jaki wniosek?

Wniosek można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie. W pierwszym przypadku należy i tak uzupełnić formularz o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie. Wizytę trzeba zaplanować w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez internet.

image
Czysty relaks

Dni wolne w 2024 roku – kiedy najlepiej wziąć urlop?

Wymiana dowodu osobistego w 2024 roku

W tym roku ponad 2,7 mln osób będzie wnioskowało o wydanie dowodu osobistego. To obywatele, którzy w 2024 roku staną się pełnoletni, osoby, które zmienią nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa, pechowcy, których dowody ulegną uszkodzeniu lub zagubią się.

Dowód osobisty – jakie zdjęcie?

W przypadku składania wniosku przez internetu, potrzebne jest kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele, wielkości maksymalnej do 2,5 MB – tak, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Jeśli wniosek składany jest w urzędzie, trzeba dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze w formacie 35 x 45 mm (szerokość x wysokość),

Źródło: gov.pl

Angelika Drygas

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 22:54