StoryEditorĆwiczenia wojskowe

Powołania do wojska 2024: armia wezwie tych, którzy dotąd nie nosili munduru! Kto jest w tej grupie?

Rok kalendarzowy powoli acz nieuchronnie zbliża się do końca, a to oznacza konieczność robienia planów na rok 2024. Nie omija ona również organów państwowych. Wojsko już szykuje wezwania dla rezerwistów na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Lista jest obszerna. Czy znajdą się na niej również rolnicy i mieszkańcy wsi?

Ilu żołnierzy jest w Polsce? 

W ostatnich latach obronność kraju znów stała się jednym z najważniejszych tematów. Wszystko za sprawą wojny na pełną skalę, toczącej się za naszą wschodnią granicą. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że Polska jest bezpieczna dzięki swoim żołnierzom. Na początku października 2023 szef tego resortu, Mariusz Błaszczak, poinformował, że polska armia liczy już ponad 186 tys. żołnierzy. 

“Mamy już ponad 186 tys. żołnierzy pod bronią! Konsekwentnie tworzymy najsilniejszą armię lądową w Europie” - napisał wówczas szef MON na platformie X (Twitter). 

Wyrażenie “żołnierze pod bronią” obejmuje nie tylko żołnierzy zawodowych, ale również żołnierzy WOT, kandydatów na żołnierzy zawodowych i ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 

Ile trwają ćwiczenia wojskowe? 

Na ćwiczenia wojskowe powoływani są nie tylko zawodowi żołnierze, ale również zwykli obywatele. Długość tych ćwiczeń różni się od siebie. Niektórzy są wzywani tylko na jeden dzień, inni na okres do 30 dni. W przypadku ćwiczeń długotrwałych mogą one trwać nieprzerwanie do 90 dni. Funkcjonuje także wariant ćwiczeń rotacyjnych – ich długość to maksymalnie 30 dni. W większości przypadków obowiązkowe ćwiczenia wojskowe trwają nie dłużej niż 7 dni. 

Kto będzie powołany do wojska w 2024 roku? 

“Rzeczpospolita” poinformowała, że Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji ma już listę powołań na 2024 rok. Jak się okazuje, na ćwiczenia wezwanych zostanie nawet 200 tys. Polaków! Kto może się spodziewać powołania? “Rzeczpospolita” podała, że otrzymają je rezerwiści, którym nadano przydziały mobilizacyjne. Wezwanie do wojska może przyjść także do każdej osoby, która ma kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP, w tym zwłaszcza lekarzy, weterynarzy, informatyków, kierowców kategorii C i D. 

W tym roku na komisję wojskową wezwani zostaną także: 

  • mężczyźni urodzeni w 2005 r.; 
  • mężczyźni urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
  • osoby, które w latach 2022 i 2023: 

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 

przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej; 

  • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; 
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. maj 2024 21:35