StoryEditorSkandaliczna sytuacja!

Gmina nie dostarcza mieszkańcom wsi wody pitnej. Sprawą zajął się RPO

W tragicznej sytuacji znaleźli się mieszkańcy jednej z wsi w województwie małopolskim. Gmina odmówiła im włączenia do sieci wodociągowej, a z czasem przestała dostarczać wodę pitną! W temacie skandalicznego położenia mieszkańców głos zabrał rzecznik praw obywatelskich. Jak skomentował sprawę?

Dlaczego w małopolskiej wsi zabrakło wody? 

Na trudne położenie mieszkańców jednej z małopolskich wsi złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, ich domy nie są objęte siecią wodociągową. Po drugie, gmina po pewnym czasie zrezygnowała z dostarczania tam wody beczkowozami. Wreszcie po trzecie, wodociągi nie dostarczają wody pitnej, a tamtejsze studnie wysychają w związku z działalnością pobliskiej żwirowni. Co więcej, nawet gdyby mieszkańcy mogli z nich korzystać, nadal byłoby to niebezpieczne dla ich zdrowia, bo woda ze studni nie spełnia wymagań mikrobiologicznych

Kogo oskarżają mieszkańcy? 

Zdaniem mieszkańców wsi, do ich sytuacji przyczyniły się władze gminy. To po ich stronie leży wina za to, że miejscowość nie ma zapewnionego dostępu do wody. Mieszkańcy twierdzą wręcz, że czują się dyskryminowani. Sądzą, że władze tylko pozorują działania. 

Dla przykładu, kilka lat temu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych indywidualnych stacji uzdatniania wody. Mieszkańcy jednak boją się skorzystać z takiego rozwiązania, ponieważ to duża inwestycja finansowa, a do tego jest to ryzykowne ze względu na obniżający się ciągle poziom wody w okolicy. Z kolei ich inicjatywę, proponującą stworzenie zbiorczego ujęcia wody i jednej stacji uzdatniającej, gmina odrzuciła

Gmina interpretuje przepisy na niekorzyść mieszkańców 

Przez pewien okres gmina zaopatrywała mieszkańców w wodę, która była dowożona w beczkowozach. Jednak szybko przerwała dostawy. Uznano, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie zobowiązuje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (a w tym przypadku gminy) do dostarczania mieszkańcom wody w beczkowozach w sytuacji, gdy do nieruchomości nie została doprowadzona sieć wodociągowa. 

Jak sprawę komentuje RPO? 

Do trudnego położenia mieszkańców wsi w Małopolsce odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego stanowisko jest krytyczne względem działań lokalnych władz. Rzecznik podkreślił, że do obowiązków gminy należy zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę i jest to jej zadanie własne. Z tego powodu żadna gmina gmina nie może odmówić wykonania tego obowiązku ani przerzucać go na inne podmioty, w tym mieszkańców, ponieważ jest to jednoznaczne z zaniechaniem wykonywania ustawowych obowiązków

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zainteresowało się bliżej sytuacją w Małopolsce. Zwróciło się do sekretarz tamtejszej gminy z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów mieszkańców oraz poinformowanie, czy lokalne władze zamierzają w najbliższym czasie wybudować wodociąg w omawianej wsi. 

Czy gmina musi zaopatrywać wsie w wodę? 

Nie tylko opinia Rzecznika Praw Obywatelskich nie pozostawia wątpliwości. Równie jasno swoje stanowisko co do zadań gminy określają sądy administracyjne. Gminy powinny podejmować działania prawne i faktyczne, których celem jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących na ich terenach urządzeń wodociągowych. Samorządy lokalne jako organy władzy mają bowiem możliwości i obowiązek zadbania o stan sanitarny wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z którego nie zwalniają ich żadne okoliczności.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 11:33