StoryEditorSusza w Polsce

Ponad 300 gmin zakazało podlewania ogródków. Co grozi za złamanie zakazu?

04.08.2022., 16:43h

Susza w Polsce coraz bardziej doskwiera. Już ponad 300 gmin w Polsce wprowadziło zakazy napełniania basenów wodą, podlewania ogródków, zarówno przydomowych, jak i działkowych. A kary za złamanie zakazu mogą być bardzo wysokie. Jaki mandat za to grozi?

Brak opadów powoduje spadek wód gruntowych i wysychanie studni. Ekstremalne zjawiska atmosferyczne, jak gwałtowne burze poprzedzone upałami, grad, mocne i krotkie opady deszczu, utrudniają wchłanianie wody do ziemi.

Co obejmuje zakaz użycia wody poza celami bytowymi?

Tak naprawdę w przeciwdziałaniu suszy pomogą jedyne długotrwałe opady, które mogą wsiąknąć w glebę. Wójtowie apelują o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. W obecnym czasie woda powinna służyć do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych. W tej sytuacji mycie samochodu czy napełnianie wodą basenu wydają się być jedynie fanaberią. Stąd potrzeba retencjonowania wody i prowadzenia racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi.

Zakazy najczęściej obejmują:

 • podlewanie trawników,
 • podlewanie ogródków,
 • napełnianie wodą basenów,
 • mycie samochodów wodą z sieci.

Jaka kara grozi za złamanie zakazu podlewania ogrodu?

Powołując się na dane mapy autora bloga "Świat wody", gdzie odnotowane są kolejne gminy wprowadzające ograniczenia zużycia wody, na dzień dzisiejszy (04.08.2022, godz.12.00) jest ich aż 342. Mieszkańcom, którzy złamią zakaz, grozi kara grzywny do 500 zł. Osoby nielegalnie pobierające wodę z miejskiego hydrantu mogą spodziewać się mandatu w wysokości 5 tys. zł.

Pamiętajmy, że susza jest zjawiskiem naturalnym. Jej skutkiem jest deficyt wody spowodowany przez brak opadów. Sytuację pogarsza fakt obniżenia ilości wody w rzekach i jeziorach, czyli susza hydrologiczna. Samorządowcy muszą dbać o to, by dostęp do wody, który jest niezbędny dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego, był ciągły i regularny.

Przyczyny suszy w Polsce:

 • braku opadów przed dłuższy okres,
 • wysokie temperatury zwiększające parowanie z powierzchni ziemi,
 • ciepła zima bez śniegu,
 • nierozsądne korzystanie z wody przez obywateli,
 • zmiany klimatu,
 • zabudowywanie terenów zalewowych,
 • zbyt mało zieleni w miastach.

Skutki suszy:

 • niskie stany wody w rzekach,
 • obniżanie się poziomów wód gruntowych,
 • utrudnione odnawianie zasobów wód podziemnych,
 • niskie wskaźniki wilgotności,
 • deficyt wody dla roślin, czyli susza rolnicza (glebowa),
 • straty w plonach i wzrost cen żywności,
 • problem z zaopatrzeniem ludności w wodę do picia,
 • brak wody do celów rolniczych i przemysłowych.

Co możesz zrobić, aby przeciwdziałać suszy:

 • magazynować deszczówkę i używać jej do podlewania ogródka czy trawnika,
 • zamontować system prostych beczek pod rynnami z odprowadzeniem do ziemi,
 • nie używać wody pitnej do podlewania trawników,
 • wysiewać mniej wodolubne rośliny i łąki kwietne,
 • oszczędzać wodę w prostych codziennych czynnościach.

- Susza jest zjawiskiem naturalnym, tak samo jako powódź. Nie możemy jej zupełnie wyeliminować, ale możemy przeciwdziałać jej skutkom. Musimy zdawać sobie sprawę, że Polska jest krajem ubogim w wodę, statystycznie jesteśmy na końcu w Europie. Dlatego musimy o tym pamiętać i dbać o wodę. Po pierwsze nie podlewać naszych ogródków wodą wodociągową, ponieważ służy ona przede wszystkim celom bytowym mieszkańców. Musimy łapać deszczówkę, nawet w proste beczki i to z niej korzystać do podlewania roślin – mówi Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. luty 2024 10:53