StoryEditorKonkurs dla wsi

W Konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś" sołectwa mogą dostać do 70 tys. zł

21.01.2023., 14:00h

To już XIII edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", którego założeniem jest dofinansowanie inwestycji na wsiach w Wielkopolsce i w miastach do 5 tyś mieszkańców. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"

Jakie są warunki uczestnictwa w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"?

Każda z gmin chcących wziąć udział w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś", ma prawo do złożenia maksymalnie 3 wniosków dotyczących 3 planowanych projektów w danym sołectwie lub miejscowości, na podstawie których miałoby zostać przyznane dofinansowanie.

Kto nie może uczestniczyć w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"?

Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty, które są:

  • współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
  • współfinansowane z innych środków budżetu województwa wielkopolskiego,
  • projekty, o których dofinansowanie gmina ubiega się w ramach innych konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Ile pieniędzy można otrzymać, biorąc udział w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś"?

Przyznawana w konkursie pomoc stanowi 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji danego przedsięwzięcia. Wyliczona kwota nie może jednak wynieść mniej niż 10 tys. i więcej niż 70 tys. Jeśli złożony przez gminę wniosek nie spełni przewidzianych założeń, może zostać odrzucony ze względu na ograniczenia prawne. Ważne, by liczba składanych wniosków nie była większa niż 3, a łączna kwota projektów, do których gmina chce otrzymać wsparcie, nie przekroczyła 210 tys., ponieważ będzie to skutkowało odrzuceniem wszystkich trzech próśb.

Jakie projekty zostaną dofinansowane?

W konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś" dofinansowanie zostanie przyznane projektom dotyczącym:

  • zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę sołectwa (miejscowości),
  • zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

Kiedy upływa termin składania wniosków?

Termin składana wniosków upływa 6 lutego 2023 r. Istnieją trzy sposoby złożenia wniosków:

  • osobiście,
  • drogą pocztową, przy czym należy pamiętać o dopisaniu na kopercie "Pięknieje wielkopolska wieś",
  • za pośrednictwem kuriera w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61-714/ - również w tym przypadku należy zamieścić adnotację "Pięknieje wielkopolska wieś".

Data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będzie datą jego przyjęcia.

Termin realizacji projektów, na które zostaną przyznane pieniądze w konkursie, będzie należało zrealizować do 15 listopada 2023 r.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: wow.umww.pl

fot. MWW

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 11:51