StoryEditorKGW

Dotacje dla KGW 2023. Do kiedy można złożyć wniosek?

Już tylko 22 dni pozostały Kołom Gospodyń Wiejskich na złożenie wniosków o przyznanie środków na działalność statutową. Termin końcowy mija 30 września 2023 r., a zainteresowanie jest ogromne.

W jaki sposób składać wnioski o przyznanie funduszy dla KGW?

Istnieją 4 sposoby na złożenie wniosków, z których KGW muszą skorzystać, czyli:

 • w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę koła,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • poprzez usługę mObywatel na stronie gov.pl,
 • wysyłając rejestrowaną przesyłkę nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Ile pieniędzy wpłynęło na konta KGW w ramach dopłat na działalność statutową?

W aktualnie trwającym procesie wypłat do 4 września łącznie na konta ok.12 tys. KGW wpłynęła suma 102,13 mln zł, a ogólnie rzecz ujmując, wnioski o to świadczenie złożyło 12,35 tys. kół na sumę 105,12 mln zł.

Ile wynosi budżet na działalność statutową dla KGW w roku 2023?

Budżet na wypłatę pieniędzy dla KGW w roku 2023 został zwiększony do 120 mln zł i pochodzi ze środków krajowych. Ilość pieniędzy, która trafi na konta poszczególnych KGW, będzie następująca:

 • 8 tys. zł dla kół liczących nie więcej niż 30 członków,
 • 9 tys. zł dla kół liczących od 31 do 75 osób,
 • 10 tys. zł dla kół liczących powyżej 75 osób.

Które KGW mogą ubiegać się o przyznanie płatności na działalność statutową?

KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR mogą ubiegać się o wypłatę funduszy na działalność statutową. W przeciwieństwie do poprzednich lat, w roku 2023 KGW nie mogą złożyć wniosku o dopłaty na działalność statutową bez uprzedniego wpisania do KRKGW.

W jaki sposób nabyć numer identyfikacyjny dla KGW?

KGW, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, powinny złożyć wniosek o jego nadanie w biurze powiatowym ARiMR. Obowiązku składania wniosku o nadanie numeru nie mają koła biorące udział w naborze w latach ubiegłych, ponieważ został on im nadany w procesie zatwierdzania sprawozdania. Warto jednak, by członkinie KGW pamiętały o sprawdzeniu numeru konta bankowego podanego w ewidencji producentów, na które zostaną przelane środki pieniężne i ewentualnie dokonały jego aktualizacji.

Na co KGW mogą przeznaczyć fundusze?

Otrzymane w ramach dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich fundusze mogą zostać przeznaczone na następujące działania:

 • aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi,
 • działania rozwijające regionalną kulturę ludową, upowszechniające współdziałanie lub wprowadzające racjonalne metody gospodarowania,
 • cele związane z rozwojem kultury,
 • wyposażenie wiejskich świetlic.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 10:53