StoryEditorKGW w Polsce

Dotacje dla KGW na nowych zasadach! Co się zmieni?

19.12.2022., 12:00h

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa daje nowe możliwości kołom gospodyń wiejskich. Od 1 stycznia 2023 roku zmienią się zasady składania ważnych wniosków do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Na jakie udogodnienia mogą liczyć zainteresowani?

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz wniosku o przyznanie pomocy finansowej, zakłada, że od 1 stycznia 2023 roku będzie można wnioskować przez Internet.

Ważne formularze przejdą drogą elektorniczną?

To wielkie udogodnienie i uproszczenie dla kół. Formularz zostanie tak przygotowany, że będzie można wysłać także wszystkie wymagane załączniki. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Formularze będą udostępnione na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Formularz umożliwia złożenie wniosku o:

  • wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru,
  • wpis zmian do rejestru,
  • przyznanie pomocy finansowej – wraz z załącznikami.

Podsumowując, formularz wniosku o wpis koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej umożliwią właściwym podmiotom złożenie wniosków wraz z załącznikami w formie elektronicznej.

Jakie zmiany skutkują obowiązkiem wpisu do KRKGW? 

Obowiązkowemu wpisowi do KRKGW podlegają zmiany danych wskazanych we wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW lub o wpis związku kół do KRKGW, a także zmiany statutu koła/związku kół oraz listy zmiany członków koła/zwiąku kół. Wniosek o wpis zmiany do KRKGW składa się w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmian, dołączając dokumenty potwierdzające wystąpienie tych zmian. 

Jakie obowiązki ma KGW?

Zadania kół gospodyń wiejskich:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich,
  • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet,
  • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
  • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej,
  • reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.

 

Oprac. Angelika Drygas

Fot. KOWR

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 16:53