StoryEditorKoła Gospodyń Wiejskich

Dotacje dla KGW w 2023 roku będą wyższe! Kto i ile może dostać?

Rok 2023 przyniesie zmiany w dotacjach dla Kół Gospodyń Wiejskich. Stawki będą większe, jednak zmieni się także sposób wnioskowania i wypłaty pieniędzy. Na co muszą się przygotować gospodynie, które chcą dostać dofinansowanie? Ile pieniędzy można otrzymać?

Co się zmieni w dopłatach dla KGW? 

23 lutego do konsultacji międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia na nowo określającego pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich. Projekt obejmuje między innymi zmianę obowiązujących obecnie przepisów, związanych z wysokością wsparcia dla pojedynczego koła, zmiany we wniosku o przyznanie wsparcia oraz terminie wypłaty przyznanej pomocy. 

Zmiana przepisów i podniesienie stawek wsparcia dla KGW jest możliwe dzięki temu, że w tym roku na dopłaty dla Kół przeznaczono o 50 mln zł więcej. Łączny budżet na ten cel wynosi aż 120 mln zł! 

Nowe wnioski o dopłaty dla KGW od 2023 roku 

Jeżeli projekt wejdzie w życie w niezmienionej formie, wnioskujące o dopłaty KGW będą musiały podawać we wniosku numer indentyfikacyjny, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r., poz. 2001, z późn. zm.). 

Ministerstwo Rolnictwa zaznacza, że koła będą musiały wystąpić o nadanie numeru identyfikacyjnego przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji, a nie jak dotychczas w sprawozdaniu z wydatkowania pomocy. 

Nowe przepisy zmienią także zasady wypłacania pomocy kołom. Od 2023 roku wsparcie miałoby być wypłacane niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy, na rachunek bankowy koła lub rachunek koła prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 

Dotacje dla KGW 2023: jakie będą stawki? 

Do tej pory wysokość dofinansowania, które mogło uzyskać dane Koło Gospodyń Wiejskich, zależna była od liczby jego członków. Ten warunek nie będzie zmieniony. Zmienią się jednak maksymalne stawki dotacji. 

MRiRW proponuje dotacje dla KGW na poziomie: 

  • 8 000 zł, jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków
  • 9 000 zł, jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków
  • 10 000 zł, jeżeli koło liczy ponad 75 członków

Stawki będą zatem większe o 3 000 zł na każdym poziomie dofinansowania. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku KGW mogły otrzymać pomoc w wysokości odpowiednio 5 000 zł, 6 000 zł oraz 7 000 zł. 

Od kiedy KGW będą mogły wnioskować o wyższe dopłaty? 

Projekt nowych stawek dla KGW jest obecnie na etapie konsultacji i nie wiadomo jeszcze, kiedy wejdzie w życie. Resortowi rolnictwa zależy jednak, by stało się to jak najszybciej. Z tego powodu w projekcie ustawy zawarto zapis, w którym mowa o tym, że nowe prawo ma obowiązywać już dzień po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. archiwum redakcji; na zdjęciu KGW w Dymitrowie Małym

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. luty 2024 15:28