StoryEditorKGW

Działalność statutowa KGW - ostatnie dni na złożenie wniosków

To już ostatnie dni na zlożenie wniosków o przyznanie środków na działalność statutową dla Kół Gospodyń Wiejskich. Nabór cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Aktualnie liczba wniosków złożonych przez koła od kwietnia opiewa na sumę 112 mln zł!

W jaki spośób złożyć wniosek o dofinansowanie na działalność statutową?

Dokumenty o przyznanie fundusz na działalność statutową KGW mogą składać:

  • bezpośrednio w powiatowym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • za pośrednictwem rejestrowanej przesyłki pocztowej,
  • za pośrednictwem Platformy usług Elektronicznych,
  • korzystając z usługi mObywatel.

Ile pieniedzy może otrzymać KGW na działalność statutową?

Wysokość wsparcia finansowego zależy od liczebności koła, tzn.:

  • na koło liczące nie więcej niż 30 członków przypada 8 tys. zł,
  • na organizacje, w których skład wchodzi od 31 do 75 osób 9 tys. zł,
  • dla liczniejszych kół, pomoc finansowa wynosi nawet 10 tys. zł.

Wzrost poszczególnych stawek dofinansowania spowodowany jest ogólnym wzrostem budżetu na rzecz prowadzenia działalności statutowej przez koła gospodyń wiejskich. Obecnie pomoc finansowa, która pochodzi ze środków krajowych i została przeznaczona na ten cel, wynosi 120 mln zł, czyli więcej niż w poprzednich latach.

Dla których KGW przeznaczone jest dofinansowanie?

Nabór przeznaczony jest dla kół gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń wiejskich prowadzonego przez ARiMR.

Czy KGW musi mieć nadany nr identyfikacyjny?

Przed złożeniem wniosku, należy się upewnić, czy organizacja, o której wsparcie wnioskujesz ma nadany numer identyfikacyjny. Bez tego numeru dokumenty mogą zostać odrzucone! Warto także upewnić się czy numer konta bankowego koła, podany w ewidencji producentów, jest aktualny. To tam zostaną przesłane przyznane środki.

Ile pieniędzy trafiło na konta KGW?

Od rozpoczęcia naboru (3 kwietnia tego roku) do teraz  dokumenty na ponad 112 mln zł złożyło prawie 13,2 tys. kół. Rozpatrzono znaczną część wniosków. 12,4 tys. kół otrzymało wpłaty na konto. KGW przekazano łącznie 105,5 mln zł.

Kiedy koniec naboru wniosków dla KGW?

Wnioski należy złożyć do ostatniego dnia tego miesiąca, tj. 30 września 2023.

Patrycja Lisowska

Źródło: www.gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. maj 2024 05:39