StoryEditorKobiety na wsi

Czy kobiety nie lubią wsi? 1 na 10 kobiet wiejskich ucieka do miasta

Kobiety od pozostania na wsi wolą wyjeżdżać do miast, gdzie mają większe możliwości. Taką drogę wybiera 1 na 10 z nich pań z terenów wiejskich. Czy jest szansa na odwrócenie tego trendu? Jakie są konkretne powody wyjazdów kobiet ze wsi?

Ile jest kobiet, a ilu mężczyzn na wsi?

Z badań statystycznych przeprowadzonych w 2021 r. wynika, że w Polsce jest więcej kobiet (51,7 proc.) niż mężczyzn (48,3 proc.). Na obszarach wiejskich mieszka około 40 proc. mieszkańców naszego kraju. Współczynnik feminizacji określa, ile kobiet przypada na 100 mężczyzn w danym obszarze. Podczas III etapu „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich” stwierdzono, że średnio na 100 mężczyzn z tych obszarów przypada 91 kobiet. Wyniki badań zostały opublikowane jesienią 2018 roku, jednak od 2012 r. MROW obserwuje, że dane te znacząco się nie zmieniają. Oznacza to, że na wsiach było i nadal jest więcej mężczyzn niż kobiet.

Dlaczego kobiety wyjeżdżają ze wsi?

Najczęstszym powodem migracji ze wsi do miast są względy ekonomiczne i płeć nie gra tu roli. Kobiety jednak są mniej zainteresowane pracą w obszarach rolniczych. 

Wskazuje się również na problemy związane z edukacją i samorozwojem. Na obszarach wiejskich rzadko jest szansa na uzyskanie wykształcenia wyższego niż średnie. Przez to ogólnie młodzi ludzie wyjeżdżają do miasta, w tym kobiety, u których zauważane są większe ambicje związane ze zdobywaniem kwalifikacji. Podczas nauki w mieście nawiązują nowe znajomości, znajdują miejsce zamieszkania i pracę, co sprawia, że po uzyskaniu świadectwa czy dyplomu nie wracają już do rodzinnych miejscowości.

Braki w infrastrukturze powodem wyjeżdżania kobiet ze wsi

Należy zwrócić uwagę na utrudnioną komunikację i braki w infrastrukturze społecznej. Jak wskazują badania, dla kobiet decydujących się założyć rodzinę to właśnie ona jest najważniejsza. Dlatego w miejscach, gdzie brakuje ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, takich jak żłobki czy przedszkola, nie mają szans na podjęcie kariery zawodowej. Podobny problem jest ze znalezieniem opieki dla osób starszych, szczególnie gdy wymagają specjalistycznej pomocy.

Ponadto gdy w danym gospodarstwie domowym realizowany jest tradycyjny model rodziny, kobiety nie wykonują jedynie prac w gospodarstwie, ale zajmują się też domem – opiekują się dziećmi, sprzątają, gotują itp.

Czy to oznacza, że kobiety nie lubią wsi?

Kobiety są zadowolone z życia na wsi, mimo niedogodności takich jak gorszy dostęp do sieci gazowej i kanalizacyjnej, utrudnionego dostępu do ośrodków sportowych, kultury i rozrywek. Ważny jest dla nich kontakt z przyrodą, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość wzięcia oddechu na świeżym powietrzu. Nie chodzi zatem o niechęć tej płci do wiejskiego życia, lecz o wiele niedociągnięć, które je utrudniają.

Dlaczego migracje kobiet ze wsi do miast są problemem?

Na opuszczenie wsi decydują się przede wszystkim młode kobiety w wieku produkcyjnym. Starsze postanawiają zostać, gdyż są bardziej przywiązane do swojego pochodzenia. Z tego powodu na obszarach wiejskich wielu mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym, które jeszcze podejmują się prac rolniczych, lecz niedługo będą potrzebowały opieki ze strony innych.

Z powodu braku kobiet na wsiach, wielu mężczyzn nie może znaleźć w swojej miejscowości partnerki i założyć z nią rodziny. Wpływa to na ich samopoczucie, wzrost przestępstw oraz skłonności do ryzykownych działań seksualnych.

Czy można odwrócić trend ucieczki ze wsi?

Ucieczkę kobiet ze wsi da się odwrócić, jednak nie jest to łatwe. Powinny pojawić się odgórne działania. Przede wszystkim należałoby aktywizować kobiety z obszarów wiejskich, poprawić komunikację (która częściowo zaradzi problemowi z dostępem do edukacji oraz ośrodków opiekuńczo-wychowawczych). Warto też uświadamiać kobietom, jakie mają do wyboru ścieżki kariery na wsi w obszarach pozarolniczych. Powinny wiedzieć, że mogą podjąć się samozatrudnienia oraz zakładania własnych przedsiębiorstw, w czym pomocne może okazać się np. informowanie o dofinansowaniach z funduszy unijnych. Kobiety na wsiach powinny mieć szansę na stałe dochody, aby mogły być niezależne finansowo. Powinno się również zaznaczać równość płci w środowiskach wiejskich.

 

Teresa Karwacka

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. lipiec 2024 04:42