StoryEditorPotańcówki wiejskie

Pieniądze na wiejskie potańcówki od NIKiDW! Co trzeba zrobić?

16.05.2023., 18:00h
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na organizacje wiejskich potańcówek. Do zgarnięcia nawet 10 tys. zł. Sprawdź, jak je zdobyć!

Skąd pomysł na dofinansowanie do potańcówek wiejskich?

Dla NIKiWD kultura ludowa, a także lokalna muzyka i taniec mają ogromne znaczenie. Ogłoszenie programu "Potańcówki Wiejskie" ma na celu wzmocnienie i upowszechnienie idei organizowania spotkań o tematyce ludowej przez lokalne społeczności. Dzięki podjęciu takich działań młode pokolenie zyska szansę na poznanie wartości rodzimych tradycji i zrozumie, jak ponadczasowe są jej elementy. Członkowie Instytutu mają nadzieję na to, że program "Potańcówki Wiejskie" umożliwi również wsparcie lokalnych artystów i wykonawców, którzy chcą ocalić od zapomnienia muzykę tradycyjnej, polskiej wsi.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na "Potańcówki Wiejskie"?

O dofinansowanie z programu "Potańcówki Wiejskie" mogą się ubiegać następujące grupy osób:

 • koła gospodyń wiejskich,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
 • samorządowe instytucje kultury.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu "Potańcówki Wiejskie"?

NIKiDW dofinansowuje organizację potańcówek wiejskich, których głównym celem jest zaproszenie do spotkań społeczności wiejskich i krzewienie lokalnego repertuaru muzyki ludowej. Koniecznym do spełnienia wymogów warunkiem, jest zaproszenie do udziału wykonawców tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej w odniesieniu do miejsca, gdzie odbywałaby się potańcówka. Rekomendowane jest podkreślanie strojów ludowych i roli lokalnej gwary.

Pieniądze z dofinansowania na "Potańcówki Wiejskie" można przeznaczyć na:

 • wynagrodzenia/honoraria muzyków, występujących w ramach realizacji zadania, wykonujących lokalny, miejscowy repertuar tradycyjnej muzyki wiejskiej (z wyłączeniem wynagrodzeń pracowników etatowych beneficjenta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • pokrycie kosztów wynajmu obiektu, pomieszczeń, przestrzeni na potrzeby realizacji zadania (z wyłączeniem kosztów czynszu najmu za obiekty, pomieszczenia, przestrzenie posiadane przez beneficjenta przeznaczone na jego działalność oraz kosztów wynajmu pomieszczeń na potrzeby biurowe),
 • pokrycie kosztów wynajmu parkietu, sceny, niezbędnych do realizacji zadania: w tym montaż, demontaż parkietu, sceny. Wynajem niezbędnego sprzętu i wyposażenia (np. oświetlenie, nagłośnienie; z wyłączeniem kosztów wynajmu wyposażenia będącego już w posiadaniu beneficjenta i wykorzystywanego w jego standardowej działalności oraz napraw, np. sprzętu oraz prac i robót budowlanych),
 • pokrycie kosztów dostosowania przestrzeni do realizacji zadania: zakup, wynajem, montaż, demontaż elementów o charakterze dekoracyjnym (koszty nie mogą przekroczyć 10% całego dofinansowania),
 • pokrycie kosztów podróży/transportu, noclegów i wyżywienia osób zaangażowanych w realizację zadania (np.: muzycy, wolontariusze),
 • pokrycie kosztów promocji (np. grafiki, druki, ich kolportaż),
 • pokrycie kosztów dokumentacji/rejestracji, realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa),
 • pokrycie kosztów BHP: wynajem sanitariatów, zabezpieczenie medyczne i ppoż., ochrona, sprzątanie.

Ile jest dofinansowania z programu "Potańcówki Wiejskie"?

NIKiDW na całe przedsięwzięcie przeznaczy ogółem 500 tys. zł. Zainteresowani wzięciem udziału w programie mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, którego maksymalna kwota może wynieść 10 tys. Zł.

Od kiedy trwa nabór wniosków o dofinansowanie na "Potańcówki Wiejskie"?

Nabór wniosków na "Potańcówki Wiejskie" rozpocznie się 22 maja 2023 r. i zakończy się 16 czerwca 2023 r. Po zakończeniu terminu składania dokumentów wnioski zostaną rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym. Ogłoszenie wyników zostało zaplanowane na koniec lipca. Potańcówki, które zostaną dofinansowane z programu, powinny odbyć się w terminie od sierpnia do października 2023.

Jak złożyć wniosek na "Potańcówki Wiejskie"?

Istnieje wyłącznie jedna możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie organizacji "Potańcówek Wiejskich" poprzez elektroniczny generator wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, jednak ma prawo do ubiegania się w nim o dofinansowanie więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem, że nie przekroczy kwoty 10 tys. zł.

oprac. Justyna Czupryniak

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. luty 2024 19:49