StoryEditorKonkurs dla wsi

Moja SMART Wieś: termin zgłoszeń upływa niebawem! Ile pieniędzy można wygrać?

Konkurs “Moja SMART Wieś: Wizje i Inicjatywy” to okazja dla osób, którym bliska jest idea inteligentnych wsi, do pokazania swoich pomysłów na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Do zakończenia konkursu nie pozostało dużo czasu. Co trzeba przygotować? Jakie nagrody przewidziano?

Czego dotyczy konkurs “Moja SMART Wieś”? 

Konkurs “Moja SMART Wieś - Wizje i Inicjatywy” jest organizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i skierowany do wszystkich osób, którym bliskie są innowacyjne pomysły na tworzenie inteligentnych wsi.

Celem konkursu jest umożliwienie wymiany poglądów i stworzenie bazy wiedzy, skupiającej przedsięwzięcia z zakresu smart villages, które poprawiają atrakcyjność obszarów wiejskich.

Organizatorzy chcą także w ten sposób promować ideę inteligentnych wsi wśród jej mieszkańców oraz jednostek wprowadzających innowacje na tych obszarach poprzez identyfikację wprowadzonych inicjatyw społecznych oraz cyfrowych w przestrzeni wiejskiej i przegląd wizji wdrażania tej koncepcji w przyszłości. 

Co trzeba zrobić w konkursie “Moja SMART Wieś”? 

Konkurs “Moja SMART Wieś” podzielony jest na dwie części: wizje oraz innowacje. Aby wziąć udział, należy przygotować i zgłosić w odpowiedniej części pracę w formie opisu lub eseju, najlepiej uzupełnionego zdjęciami (w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami, infografiką lub filmem. Objętość takiego eseju nie może przekroczyć 5000 wyrazów. 

Esej konkursowy, zgłoszony w kategorii wizji musi dotyczyć przedsięwzięcia promującego ideę inteligentnych wsi, które będzie realizowane na terenach wiejskich z wykorzystaniem dobrych praktyk. Z kolei prace zgłoszone w kategorii innowacji powinny spełniać te same kryteria, jednak mogą już być w trakcie realizacji. 

Opisy zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć inicjatyw, pokazujących w jaki sposób założenia smart village pozwoliły uczynić dany obszar wiejski bardziej atrakcyjnym w zakresie edukacji, transportu, energii, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, gospodarki odpadami itd. 

“Moja SMART Wieś” - jakie są nagrody w konkursie? 

Nagrody, przewidziane w konkursie “Moja SMART Wieś”, mają charakter pieniężny. Łącznie przeznaczono na nie ponad 40 tys. zł! W obu kategoriach przyznane zostaną po trzy główne nagrody w wysokości

  • nagroda I stopnia: 6000 zł 
  • nagroda II stopnia: 5000 zł 
  • nagroda III stopnia: 4000 zł 

W obu kategoriach przewidziano także po 7 wyróżnień. Każde z nich otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł. 

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 28 lutego. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się nie później niż do 15 września 2023 r. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia laureaci będą poinformowani mailowo lub telefonicznie.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. lipiec 2024 17:47