StoryEditorInstalacja wodociągowa

Jak zabezpieczyć wodomierz i instalację wodomierzową przed mrozem?

Pierwsze tegoroczne przymrozki i opady śniegu już za nami. Chwilowe ocieplenie może być ostatnią chwilą na to, by przygotować się na zimowe miesiące i ujemne temperatury. Warto pamiętać, że zabezpieczenia wymaga także domowa infrastruktura, taka jak wodomierz i instalacja wodomierzowa. Jak to zrobić?

Jakie mogą być skutki zamarznięcia wodomierza? 

Myśląc o przygotowywaniu się na zimę, w pierwszej kolejności możemy mieć w głowie zabezpieczenie roślin w ogrodzie czy wymianę opon samochodowych. Mało kto rozmyśla o wodomierzach. Tymczasem pominięcie ich może mieć nieprzyjemne skutki! Jeżeli wodomierz zamarznie, może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu. To wygeneruje dodatkowe koszty, związane z koniecznością jego wymiany. Jakby tego było mało, zamarznięcie niezabezpieczonej instalacji wodomierzowej może doprowadzić do tymczasowej przerwy w dostawie wody! Z tego powodu lepiej z wyprzedzeniem zadbać o stan swojego wodomierza. 

Kto musi zabezpieczać wodomierz? 

Przedsiębiorstwa wodociągowe często przypominają użytkownikom, że wodomierze główne są ich własnością. Z tego powodu nie wolno samodzielnie ich demontować, przenosić itp. Nie oznacza to jednak, że ich zabezpieczenie na sezon zimowy leży po stronie zakładu wodociągowego. Wręcz przeciwnie: zobowiązany do tego jest użytkownik wodomierza. Powinny to zrobić przede wszystkim osoby, których wodomierze znajdują się w miejscach wyjątkowo wyeksponowanych na działanie niskich temperatur: w nieogrzewanych piwnicach czy pomieszczeniach gospodarczych. 

Jak zabezpieczyć wodomierz na zimę? 

Zabezpieczenie wodomierza na zimę to tylko kilka prostych kroków. W pierwszej kolejności zadbaj o to, by jak najmniej zimnego powietrza wpadało do pomieszczenia z instalacją. Uszczelnij okna i drzwi. Następnie zabezpiecz sam wodomierz, owijając go materiałem izolującym. Może to być na przykład: 

  • styropian, 
  • wełna mineralna, 
  • otulina. 

Jeżeli korzystasz z wodomierza z zamontowanym modułem do radiowego odczytu, pamiętaj, by zabezpieczyć go materiałem, który będzie przepuszczał fale radiowe. Nie może to być np. folia aluminiowa. 

Jak zabezpieczyć wodomierz w studni? 

Zdarza się, że wodomierze zlokalizowane są w studni. Takie urządzenia również należy przygotować na zimę. Jeżeli to możliwe, warto odwodnić studnię. Jeżeli nie, wystarczy dobrze ją oczyścić i zadbać o to, by była dobrze zamknięta i nieuszkodzona. 

Zabezpieczanie instalacji wodociągowej przed zimą 

Przed nadejściem mrozów należy zadbać nie tylko o sam wodomierz, ale także elementy instalacji wodociągowej. Przewody wodociągowe przebiegające przez nieocieplone pomieszczenia dobrze jest ocieplić np. za pomocą styropianu. Z kolei instalację do podlewania ogrodu, punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji, zawory i inne części instalacji wodociągowej, z których w czasie zimy nie będziemy korzystać, dobrze jest odwodnić i zamknąć. Dzięki temu możemy uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 

Co zrobić, gdy wodomierz zamarznie podczas mrozów? 

Jeżeli podczas zimnych dni dojdzie do zamarznięcia wodomierza i awarii instalacji, należy to zgłosić do odpowiedniego przedsiębiorstwa wodociągowego. Jego pracownicy mogą wymienić wodomierz, jednak należy pamiętać, że będziemy musieli zapłacić za tę usługę, ponieważ zachowanie instalacji w dobrym stanie jest zadaniem odbiorcy.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. pixabay

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 22:13