StoryEditorPrzydatna wiedza

Szambo, kompostownik, śmietnik, studnia: jak ulokować je na działce zgodnie z przepisami?

Lokalizacja śmietnika, kompostownika i szamba oraz studni na naszej działce to ważna sprawa. Warto zaplanować to zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ powstały one w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania standardów sanitarnych. Co warto wiedzieć?

Jaka powinna być odległość śmietnika od granicy działki?

Jak czytamy w § 22 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na działce budowlanej z domem jednorodzinnym, śmietniki powinny przybierać formę zadaszonej osłony bądź utwardzonego placu, na którym stanie zamykany kontener. Odległości, w jakich staną śmietniki powinna wynosić co najmniej:

 • 3 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
 • 2 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane tylko wtedy, gdy zadaszone osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.

Odległości szamba i kompostownika od granicy działki - co trzeba wiedzieć?

Zgodnie z § 35 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na działce budowlanej, budynki i zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć nieprzepuszczalne dno i ściany, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej pół metra ponad poziom terenu. 

Minimalne odległości między szambem i kompostownikiem a innymi budynkami powinny wynosić: 

 • 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych.
 • 7,5 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.
 • 15 m od studni (licząc od jej osi) dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej. 
 • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Pamiętajmy jednak, że lokalne władze w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym mogą ustalić odległości mniejsze niż określone rozporządzeniem.

Jak ulokować studnię na działce?

Jak czytamy w § 31 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na działce budowlanej odległość studni zarówno kopalnych jak i wierconych powinna wynosić co najmniej:

 • 5 m do granicy działki.
 • 7,5 m do osi rowu przydrożnego.
 • 15 m do budynków inwentarskich, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń.
 • 30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód.
 • 70 m do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego.

Warto pamiętać, że dopuszcza się ulokowanie studni w mniejszej odległości od granicy działki niż podana i wspólnej studni na granicy działek, jeśli zachowane są inne odległości. 

 

Sandra Matus

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. lipiec 2024 15:56